Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina per 2019 metų sausio mėnesį

 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio mėnesį supirko 102,34 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,4 proc., arba 0,45 tūkst. t. Palyginus su 2018 m. gruodžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,9 proc., arba 0,903 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių 2019 m. sausio mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 57 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 18 334 pieno gamintojų buvo supirkta 102,34   tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio mėn. – 102,77 tūkst. t. vidutinio 4,30 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio mėn. – 101,53 tūkst. t. vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno).

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. sausio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina) sudarė 237,1 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. sausio mėn., buvo 2,9 proc. mažesnė.

2019 m. sausio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (SP6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (SP7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (TU6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (TU7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).


2019 m. sausio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (PI6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (SP7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (PI10), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (TU6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (TU7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. sausio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje sudarė 306,0 Eur ir, palyginti su 2018 m. sausio mėn., buvo 0,5 proc. mažesnė. Nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. ir sudarė 316,6Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis: ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse 2019 m. sausio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 352,5 Eur/t., palyginus su 2018 m. sausio mėn., buvo 0,9 proc. mažesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 301,8 Eur/t, palyginus su 2018 m. sausio mėn., buvo 1,8 proc. mažesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Estijoje siekė 320,0 Eur/t, palyginus su 2018 m. sausio mėn., buvo 0,4 proc. mažesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Lenkijoje siekė 328,4 Eur/t, palyginus su 2018 m. sausio mėn., buvo 3,5 proc. mažesnė.

2019 m. sausio mėn. pieno supirkimo kainos  ES-28, Eur/t

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2018 m. sausio mėn. penkios didžiausios supirkimo įmonės – AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, ŽŪK „Pienas LT“ ir „Marijampolės pieno konservai“ – supirko 70,53 tūkst. t pieno, arba 68 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Palyginus su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 2,8 tūkst. t, arba 4,2 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 31,81 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu 2018 m. sausio mėn., sumažėjo 3,26 tūkst. t, arba 9,3 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. sausio mėn. 31 d. duomenimis, analizuojant pieno gamintojų pasiskirstymą pagal amžių, 56 proc. gamintojų yra vyresni nei 40 metų. Jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudaro 9 proc. Analizuojant parduodamo pieno kiekį pagal pieno gamintojų amžiaus grupes, matyti, kad didžiausią dalį pieno – 47 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius yra nuo 41 iki 60 metų. Jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius iki 40 metų, pieno pardavimai sudaro 9 proc. Net 28 proc. pieno superkama iš įmonių. Daugiausiai karvių – 51 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 18 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 10 proc. karvių.

Pieno gamintojų pasiskirstymas pagal kategorijas 2019 m. sausio 31 d., proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Parduoto pieno kiekio pasiskirstymas pagal pieno gamintojų kategorijas 2019 m. sausio mėn., proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Laikomų pieninių karvių skaičiaus pasiskirstymas pagal pieno gamintojų kategorijas 2019 m. sausio 31 d., proc.

 Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,4 proc., gamintojų skaičius sumažėjo 11,2 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio mėn. sumažėjo 6,7 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 8,3 proc. Ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai padidėjo 1,3 proc. – nuo 80,7 tūkst. t (2018 m. sausio mėn.) iki 83,98 tūkst. t (2019 m. sausio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS, ŪGR

Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2019 m. vasario 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 255,65 tūkst. pieninių veislių karvių – 5,9 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 226,75  tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis
sausio mėn. (t)
Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 26 838 1 289
Alytaus m. sav. 1 0 4
Alytaus r. sav. 940 2 150 5 601
Anykščių r. sav. 371 1 725 4 126
Birštono sav. 26 45 173
Biržų r. sav. 602 2 552 6 361
Druskininkų sav. 53 46 175
Elektrėnų sav. 50 60 259
Ignalinos r. sav. 73 407 1 040
Jonavos r. sav. 44 1 349 2 132
Joniškio r. sav. 66 1 207 2 877
Jurbarko r. sav. 716 2 211 6 542
Kaišiadorių r. sav. 191 343 1 240
Kalvarijos sav. 317 1 790 3 691
Kauno m. sav. 3 3 12
Kauno r. sav. 110 2 704 4 232
Kazlų Rūdos sav. 123 862 1 678
Kelmės r. sav. 1 168 3 084 9 215
Klaipėdos m. sav. 1 0 1
Klaipėdos r. sav. 155 1 441 3 175
Kretingos r. sav. 200 1 294 2 834
Kupiškio r. sav. 466 1 551 4 067
Kėdainių r. sav. 208 4 019 6 556
Lazdijų r. sav. 701 1 563 3 931
Marijampolės r. 355 3 355 5 565
Mažeikių r. sav. 267 1 443 3 801
Molėtų r. sav. 295 527 1 607
Pagėgių sav. 341 2 965 6 910
Pakruojo r. sav. 57 4 809 7 493
Panevėžio m. sav. 2 0 2
Panevėžio r. sav. 189 4 688 8 041
Pasvalio r. sav. 262 5 532 8 722
Plungės r. sav. 425 3 250 6 936
Prienų r. sav. 513 1 486 4 075
Radviliškio r. sav. 380 3 719 7 019
Raseinių r. sav. 876 2 903 8 221
Rietavo sav. 208 1 120 2 716
Rokiškio r. sav. 305 1 334 3 183
Skuodo r. sav. 603 4 011 8 804
Tauragės r. sav. 782 3 129 8 221
Telšių r. sav. 668 3 594 8 514
Trakų r. sav. 76 127 394
Ukmergės r. sav. 263 749 2 140
Utenos r. sav. 242 1 298 3 069
Varėnos r. sav. 118 154 498
Vilkaviškio r. sav. 917 2 206 6 050
Vilniaus r. sav. 45 154 397
Zarasų r. sav. 164 395 1 252
Šakių r. sav. 506 6 309 10 209
Šalčininkų r. sav. 232 418 1 146
444Šiaulių r. sav. 175 2 594 4 650
Šilalės r. sav. 1 380 5 113 14 071
Šilutės r. sav. 852 3 107 10 263
Širvintų r. sav. 183 264 847
Švenčionių r. sav. 42 342 724
Iš viso 18 334 102 341 226 751

<< atgal