VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–vasario mėn. iš 16 582 pieno gamintojų supirko 198,76 tūkst. t vidutinio 4,30 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–vasario mėn. – 193,11 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–vasario mėn. – 192,40 tūkst. t vidutinio 4,30 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–vasario mėn., pieno supirkimas padidėjo 2,9 proc., arba 5,64 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. vasario mėn., pieno  supirkimas padidėjo 4,8 proc.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. vasario mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. sausio mėn., padidėjo 1,4 proc. ir sudarė 246,8 Eur/t. Palyginus su 2019 m. vasario mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 3,0 proc. didesnė.

2020 m. vasario mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. vasario mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. vasario mėn. vidutinė natūralaus (4,25 proc. riebumo ir 3,40 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su sausio mėn., padidėjo 1,0 proc. ir siekė 311,3 Eur, bet, palyginti su 2019 m. vasario mėn., ji buvo 1,6 proc. didesnė. Šių metų vasario mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina yra didžiausia, lyginant 2019 m. vasario mėn. – 2020 m. vasario mėn. duomenis.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. vasario mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 351,3 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. vasario mėn., buvo 0,6 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 304,3 Eur/t, Lenkijoje – 322,7 Eur/t, Estijoje – 313,0 Eur/t, ir, palyginus su 2019 m. vasario mėn., Latvijoje kaina padidėjo 0,4 proc., Lenkijoje padidėjo 0,1 proc., Estijoje sumažėjo 9,0 proc.

2020 m. vasario mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–vasario mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 162,36 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 81,7 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 7,82 tūkst. t, arba 5,1 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 36,39 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–vasario mėn., sumažėjo 2,18 tūkst. t, arba 5,7 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. vasario 29 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 34,5 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,7 proc. Didžiausią dalį pieno – 41,2 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 47,3 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 21,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,5 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,3 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2020 m. vasario mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. vasario mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 5,1 proc., o gamintojų skaičius – 11,0 proc., pieno pardavimas  padidėjo 2,9 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–vasario mėn. sumažėjo 6,2 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 3,0 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 4,5 proc. – nuo 159,31 tūkst. t (2019 m. . sausio–vasario) iki 166,50 tūkst. t (2020 m. . sausio–vasario).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 240,59 tūkst. pieninių veislių karvių – 5,8 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 16,58 tūkst. gamintojų, kurie laiko 217,44 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2020 m. sausio–vasario mėn.

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 28 1 738,46 1 305
Alytaus r. sav. 856 4 154,08 5 364
Anykščių r. sav. 317 3 393,29 3 815
Birštono sav. 21 97,08 164
Biržų r. sav. 541 4 948,04 6 014
Druskininkų sav. 50 75,11 171
Elektrėnų sav. 49 106,53 252
Ignalinos r. sav. 61 814,53 1 038
Jonavos r. sav. 35 2 618,02 2 142
Joniškio r. sav. 61 2 813,67 2 972
Jurbarko r. sav. 646 4 002,26 6 120
Kaišiadorių r. sav. 165 583,31 1 072
Kalvarijos sav. 300 3 511,31 3 582
Kauno m. sav. 2 2,70 9
Kauno r. sav. 102 5 432,24 4 168
Kazlų Rūdos sav. 112 1 847,30 1 615
Kelmės r. sav. 1 066 5 729,15 8 870
Klaipėdos r. sav. 148 2 735,81 3 213
Kretingos r. sav. 172 2 261,57 2 589
Kupiškio r. sav. 415 2 912,14 3 683
Kėdainių r. sav. 169 7 826,96 6 252
Lazdijų r. sav. 659 2 237,36 3 170
Marijampolės r. 316 6 679,14 5 180
Mažeikių r. sav. 245 2 805,30 3 682
Molėtų r. sav. 259 1 011,78 1 509
Pagėgių sav. 317 5 784,13 6 853
Pakruojo r. sav. 54 9 932,97 7 561
Panevėžio r. sav. 172 8 779,45 7 438
Pasvalio r. sav. 245 11 603,61 8 652
Plungės r. sav. 368 6 134,47 6 548
Prienų r. sav. 442 2 534,81 3 692
Radviliškio r. sav. 347 6 732,97 6 607
Raseinių r. sav. 791 5 314,97 7 668
Rietavo sav. 194 2 248,01 2 619
Rokiškio r. sav. 251 2 541,88 3 000
Skuodo r. sav. 555 7 651,61 8 528
Tauragės r. sav. 725 6 391,59 8 028
Telšių r. sav. 623 7 197,34 8 381
Trakų r. sav. 58 226,67 369
Ukmergės r. sav. 240 1 589,32 2 133
Utenos r. sav. 213 2 531,00 3 067
Varėnos r. sav. 98 249,28 464
Vilkaviškio r. sav. 827 3 896,52 5 651
Vilniaus r. sav. 39 346,99 392
Zarasų r. sav. 144 710,55 1 106
Šakių r. sav. 456 12 764,87 10 064
Šalčininkų r. sav. 169 584,20 946
Šiaulių r. sav. 154 5 258,56 4 585
Šilalės r. sav. 1 323 10 219,62 13 760
Šilutės r. sav. 803 6 140,94 10 020
Širvintų r. sav. 151 394,04 628
Švenčionių r. sav. 28 659,17 725
Iš viso 16 582 198 756,65 217 436