Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–gruodžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–gruodžio mėn. iš 17 898 pieno gamintojų supirko 1 346,36 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 339,59 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–gruodžio mėn. – 1 355,99 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–gruodžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,5 proc., arba 6,76 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. gruodžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,4 proc., arba 0,42 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. gruodžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. lapkričio mėn., padidėjo 1,1 proc. ir sudarė 243,9 Eur/t. Palyginus su 2019 m. gruodžio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 2,3 proc. didesnė.

2020 m. gruodžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. gruodžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).

  1. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. gruodžio mėn. vidutinė natūralaus (4,38 proc. riebumo ir 3,46 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 0,3 proc. ir siekė 316,0 Eur. Palyginti su 2019 m. gruodžio mėn., ji buvo 3,3 proc. didesnė. Analizuojant 2019 m. gruodžio mėn. – 2020 m. gruodžio mėn. duomenis matyti, kad didžiausia gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina yra šių metų gruodžio mėnesį.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. gruodžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 357,4 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. gruodžio mėn., buvo 1,1 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 301,0 Eur/t, Lenkijoje – 333,3 Eur/t, Estijoje – 313,2 Eur/t. Palyginus su 2019 m. gruodžio mėn., Latvijoje šio pieno kaina sumažėjo 3,5 proc., Estijoje – 5,8 proc. Lenkijoje vidutinė kaina už natūralų pieną, palyginus su 2019 m. gruodžio mėn., padidėjo 7,3 proc.

2020 m. gruodžio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–gruodžio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 1068,75 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 79,2 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 29,85 tūkst. t, arba 2,9 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 280,72 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–gruodžio mėn., sumažėjo 19,97 tūkst. t, arba 6,6 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, trečdalis pieno – 30,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,6 proc. Didžiausią dalį pieno – 43,8 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,2 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 47,1 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 19,6 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,1 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 24,2 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2020 m. gruodžio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. sausio–gruodžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,0 proc., o gamintojų skaičius – 11,6 proc., pieno pardavimas padidėjo 0,6 proc. Analizuojant pieno pardavimą pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–lapkričio mėn. sumažėjo 8,5 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 2,0 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 2,2 proc. – nuo 1 041,99 tūkst. t (2019 m. sausio–gruodžio mėn. duomenys) iki 1 063,86 tūkst. t (2020 m. sausio–gruodžio mėn. duomenys).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 236,01 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,5 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 17,90 tūkst. gamintojų, kurie laiko 218,74 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2020 m. sausio–gruodžio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.2710 859,511 340
Alytaus r. sav.96930 750,725 428
Anykščių r. sav.33120 920,413 690
Birštono sav.23576,83150
Biržų r. sav.57232 250,665 828
Druskininkų sav.57674,78176
Elektrėnų sav.551 016,02251
Ignalinos r. sav.645 215,171 143
Jonavos r. sav.3615 540,632 087
Joniškio r. sav.6717 893,063 476
Jurbarko r. sav.69530 649,275 991
Kaišiadorių r. sav.1794 706,291 084
Kalvarijos sav.31423 847,013 642
Kauno m. sav.121,718
Kauno r. sav.10532 369,424 164
Kazlų Rūdos sav.11811 687,851 676
Kelmės r. sav.1 15447 127,468 793
Klaipėdos r. sav.15718 666,493 218
Kretingos r. sav.18014 888,422 469
Kupiškio r. sav.43120 097,673 619
Kėdainių r. sav.18148 255,366 172
Lazdijų r. sav.72816 181,123 206
Marijampolės r.33842 124,585 742
Mažeikių r. sav.26219 977,593 623
Molėtų r. sav.2737 480,661 541
Pagėgių sav.34842 854,346 838
Pakruojo r. sav.5564 236,147 719
Panevėžio r. sav.17752 973,937 390
Pasvalio r. sav.25756 047,568 901
Plungės r. sav.39242 920,136 638
Prienų r. sav.49418 588,133 697
Radviliškio r. sav.35841 779,956 670
Raseinių r. sav.88941 433,997 593
Rietavo sav.20416 383,062 647
Rokiškio r. sav.27016 214,413 015
Skuodo r. sav.57152 185,878 374
Tauragės r. sav.79147 994,328 121
Telšių r. sav.66952 642,938 668
Trakų r. sav.731 661,10362
Ukmergės r. sav.26011 618,612 119
Utenos r. sav.22717 000,603 065
Varėnos r. sav.1142 005,40479
Vilkaviškio r. sav.88327 667,145 404
Vilniaus r. sav.432 078,37386
Zarasų r. sav.1505 457,681 084
Šakių r. sav.49181 177,7910 179
Šalčininkų r. sav.2153 907,62835
Šiaulių r. sav.15833 076,764 603
Šilalės r. sav.1 42680 887,6714 019
Šilutės r. sav.86252 884,0010 105
Širvintų r. sav.1692 685,88591
Švenčionių r. sav.334 222,17724
Iš viso17 8961 346 364,19218 743

Atnaujinta 2021-01-22