Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–birželio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–birželio mėn. iš 17 506 pieno gamintojų supirko 640,16 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–birželio mėn. – 639,03 tūkst. t vidutinio 4,20 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–birželio mėn. – 648,33 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–birželio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,2 proc., arba 1,13 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. birželio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,3 proc., arba 0,43 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. birželio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. gegužės mėn., padidėjo 0,9 proc. ir sudarė 208,9 Eur/t. Palyginus su 2019 m. birželio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 6,8 proc. mažesnė.

2020 m. birželio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. birželio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. birželio mėn. vidutinė natūralaus (3,98 proc. riebumo ir 3,29 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su gegužės mėn., sumažėjo 2,6 proc. ir siekė 247,3 Eur. Palyginti su 2019 m. birželio mėn., ji buvo 6,3 proc. mažesnė. Analizuojant 2019 m. birželio mėn. – 2020 m. birželio mėn. duomenis matyti, kad didžiausia gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo šių metų vasario mėnesį.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. birželio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 326,5 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. birželio mėn., buvo 3,2 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 257,2 Eur/t, Lenkijoje – 296,8 Eur/t, Estijoje – 280 Eur/t. Palyginus su 2019 m. birželio mėn., Latvijoje šio pieno kaina sumažėjo 12,0 proc., Lenkijoje – 5,9 proc., Estijoje – 10,0 proc.

2020 m. birželio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–birželio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 514,64 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 80,4 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 10,23 tūkst. t, arba 2,0 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 125,52 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–birželio mėn., sumažėjo 9,10 tūkst. t, arba 6,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. birželio 30 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 32,1 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,3 proc. Didžiausią dalį pieno – 42,7 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,0 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,7 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 18,0 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 7,3 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,4 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2020 m. birželis mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. sausio–birželio mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,9 proc., o gamintojų skaičius – 11,6 proc., pieno pardavimas padidėjo 0,2 proc. Analizuojant pieno pardavimą pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–birželio mėn. sumažėjo 9,8 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 5,1 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 2,0 proc. – nuo 517,16 tūkst. t (2019 m. sausio–birželio mėn. duomenys) iki 527,31 tūkst. t (2020 m. sausio–birželio mėn. duomenys).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 243,21 tūkst. pieninių veislių karvių – 4,7 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 17,51 tūkst. gamintojų, kurie laiko 221,05 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

2020 m. liepos 31 d. baigėsi pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas už 2019–2020 metų apskaitos laikotarpį. PAIS preliminariais duomenimis, pateikta 3,6 proc. daugiau deklaracijų ir jų skaičius siekia 3 200 deklaracijų, iš kurių 3 165 deklaracijos patvirtintos.

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimo laikotarpiu

pateiktų ir patvirtintų deklaracijų skaičius

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2020 m. sausio–birželio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.275 330,941 373
Alytaus r. sav.93113 949,485 449
Anykščių r. sav.32810 366,203 709
Birštono sav.21293,68158
Biržų r. sav.55815 448,725 869
Druskininkų sav.55291,00173
Elektrėnų sav.55429,23254
Ignalinos r. sav.632 661,451 171
Jonavos r. sav.357 902,352 057
Joniškio r. sav.669 103,753 545
Jurbarko r. sav.68513 875,866 108
Kaišiadorių r. sav.1782 098,071 095
Kalvarijos sav.30911 384,633 687
Kauno m. sav.18,648
Kauno r. sav.10516 586,844 190
Kazlų Rūdos sav.1185 625,171 658
Kelmės r. sav.1 12620 266,129 005
Klaipėdos r. sav.1528 868,263 223
Kretingos r. sav.1777 256,812 511
Kupiškio r. sav.4269 413,383 666
Kėdainių r. sav.17524 549,946 272
Lazdijų r. sav.7077 430,243 209
Marijampolės r. sav.33220 498,605 755
Mažeikių r. sav.2579 259,003 672
Molėtų r. sav.2693 469,461 565
Pagėgių sav.33619 752,566 888
Pakruojo r. sav.5531 131,117 750
Panevėžio r. sav.17827 049,987 483
Pasvalio r. sav.25429 557,278 943
Plungės r. sav.38720 284,246 683
Prienų r. sav.4838 551,403 714
Radviliškio r. sav.35520 841,826 721
Raseinių r. sav.85718 502,397 665
Rietavo sav.2027 465,892 695
Rokiškio r. sav.2618 019,403 055
Skuodo r. sav.56524 565,878 550
Tauragės r. sav.77621 648,498 209
Telšių r. sav.65424 275,128 821
Trakų r. sav.70727,97351
Ukmergės r. sav.2535 513,172 160
Utenos r. sav.2238 293,803 138
Varėnos r. sav.110886,13456
Vilkaviškio r. sav.87013 057,195 510
Vilniaus r. sav.411 054,74387
Zarasų r. sav.1472 431,471 112
Šakių r. sav.48039 692,5010 197
Šalčininkų r. sav.2071 949,14847
Šiaulių r. sav.15716 537,934 625
Šilalės r. sav.1 39535 742,2214 148
Šilutės r. sav.83522 906,4810 238
Širvintų r. sav.1661 275,05599
Švenčionių r. sav.332 077,19725
Iš viso17 506640 158,31221 052