Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–kovo mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–kovo mėn. iš 16 839 pieno gamintojų supirko 298,46 tūkst. t vidutinio 4,27 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–kovo mėn. – 294,38 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–kovo mėn. – 291,24 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–kovo mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,4 proc., arba 4,08 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. kovo mėn., pieno  supirkimas sumažėjo 1,6 proc., arba 1,57 tūkst.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. kovo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. vasario mėn., sumažėjo 0,6 proc. ir sudarė 245,2 Eur/t. Palyginus su 2019 m. kovo mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 2,2 proc. didesnė.

2020 m. kovo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. kovo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. kovo mėn. vidutinė natūralaus (4,28 proc. riebumo ir 3,41 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su vasario mėn., sumažėjo 0,2 proc. ir siekė 310,7 Eur, bet, palyginti su 2019 m. kovo mėn., ji buvo 1,8 proc. didesnė. Analizuojant 2019 m. kovo mėn. – 2020 m. kovo mėn. duomenis matyti, kad didžiausia gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo šių metų vasario mėnesį.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. kovo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 347,7 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. kovo mėn., buvo 0,7 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 303,4 Eur/t, Lenkijoje – 323,9 Eur/t, Estijoje – 315,7 Eur/t, ir, palyginus su 2019 m. vasario mėn., Latvijoje kaina padidėjo 1,0 proc., Lenkijoje sumažėjo 2,4 proc., Estijoje sumažėjo 0,5 proc.

2020 m. kovo mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–kovo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 244,05 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 81,8 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 8,01 tūkst. t, arba 3,4 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 54,41 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–kovo mėn., sumažėjo 3,93 tūkst. t, arba 6,7 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. kovo 31 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 34,5 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,7 proc. Didžiausią dalį pieno – 41,2 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 47,3 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 20,8 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,7 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,2 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2020 m. kovo mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. kovo mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 5,2 proc., o gamintojų skaičius – 11,0 proc., pieno pardavimas  padidėjo 1,4 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–kovo mėn. sumažėjo 8,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 3,0 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 2,8 proc. – nuo 243,79 tūkst. t (2019 m. sausio–kovo) iki 250,71 tūkst. t (2020 m. sausio–kovo).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. balandžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 241,64 tūkst. pieninių veislių karvių – 7,2 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 16,84 tūkst. gamintojų, kurie laiko 217,21 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2020 m. sausio–kovo mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.272 630,081 301
Alytaus r. sav.8806 275,065 440
Anykščių r. sav.3215 001,123 825
Birštono sav.21143,46164
Biržų r. sav.5487 442,686 021
Druskininkų sav.50115,65171
Elektrėnų sav.49160,39252
Ignalinos r. sav.611 217,301 038
Jonavos r. sav.353 923,912 142
Joniškio r. sav.624 385,752 974
Jurbarko r. sav.6576 017,366 139
Kaišiadorių r. sav.169873,811 079
Kalvarijos sav.3025 317,263 584
Kauno m. sav.24,229
Kauno r. sav.1048 253,714 169
Kazlų Rūdos sav.1152 775,021 620
Kelmės r. sav.1 0798 493,008 884
Klaipėdos r. sav.1494 132,973 214
Kretingos r. sav.1723 413,992 589
Kupiškio r. sav.4194 344,523 688
Kėdainių r. sav.17212 025,076 256
Lazdijų r. sav.6743 349,283 211
Marijampolės r.31810 086,975 181
Mažeikių r. sav.2494 200,293 686
Molėtų r. sav.2641 516,501 519
Pagėgių sav.3238 704,056 859
Pakruojo r. sav.5415 016,697 561
Panevėžio r. sav.17413 303,767 440
Pasvalio r. sav.24716 099,278 655
Plungės r. sav.3739 284,476 572
Prienų r. sav.4533 801,733 713
Radviliškio r. sav.35110 180,726 634
Raseinių r. sav.8107 997,597 697
Rietavo sav.1973 377,922 622
Rokiškio r. sav.2573 863,363 017
Skuodo r. sav.55811 490,058 533
Tauragės r. sav.7389 563,178 058
Telšių r. sav.63010 865,988 399
Trakų r. sav.61329,15373
Ukmergės r. sav.2442 422,932 137
Utenos r. sav.2163 803,983 071
Varėnos r. sav.100380,70466
Vilkaviškio r. sav.8445 838,275 683
Vilniaus r. sav.39510,86392
Zarasų r. sav.1451 067,621 106
Šakių r. sav.46219 415,4410 078
Šalčininkų r. sav.178882,82956
Šiaulių r. sav.1557 978,684 588
Šilalės r. sav.1 33615 298,1313 806
Šilutės r. sav.8109 281,2910 042
Širvintų r. sav.154584,99632
Švenčionių r. sav.311 014,66729
Iš viso16 839298 458217 975