VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio mėn. iš 16 327 pieno gamintojų supirko 103,609 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio mėn. – 102,34 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio mėn. – 102,79 tūkst. t vidutinio 4,30 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,2 proc., arba 1,27 tūkst. t. Per 2019 m. sausio mėn. buvo supirkta 102,34 tūkst. t pieno.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2019 m. gruodžio mėn., padidėjo 2,1 proc. ir sudarė 243,3 Eur/t. Palyginus su 2019 m. sausio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 2,6 proc. didesnė.

2020 m. sausio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. sausio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. sausio mėn. vidutinė natūralaus (4,27 proc. riebumo ir 3,41 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su gruodžio mėn., padidėjo 0,7 proc. ir siekė 308,2 Eur, bet, palyginti su 2019 m. sausiu mėn., ji buvo 0,7 proc. didesnė. Šių metų sausio mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina yra didžiausia imant nuo 2019 m. sausio mėn. iki 2020 m. sausio mėn.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. sausio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 355,6 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. sausio mėn., buvo 1,0 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 300,1 Eur/t, Lenkijoje – 333,1 Eur/t, Estijoje – 315,0 Eur/t, ir, palyginus su 2019 m. sausio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 0,7 proc., Lenkijoje padidėjo 2,6 proc., Estijoje sumažėjo 0,7 proc.

2020 m. sausio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 84,19 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 81,3 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 2,58 tūkst. t, arba 3,2 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 19,42 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio mėn., sumažėjo 1,31 tūkst. t, arba 6,3 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. sausio 31 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 33,8 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,8 proc. Didžiausią dalį pieno – 41,6 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,7 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 47,3 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 21,1 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,4 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,2 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2020 m. sausio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. sausio mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 7,0 proc., o gamintojų skaičius – 11,0 proc., pieno pardavimas  padidėjo 1,2 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio mėn. sumažėjo 8,0 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 4,5 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 2,9 proc. – nuo 83,98 tūkst. t (2019 m. sausio) iki 86,38 tūkst. t (2020 m. sausio).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. vasario 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 240,89 tūkst. pieninių veislių karvių – 5,8 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 16,33 tūkst. gamintojų, kurie laiko 216,81 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2020 m. sausio mėn.

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 27 888,24 1 301
Alytaus r. sav. 834 2 189,40 5 337
Anykščių r. sav. 309 1 782,47 3 805
Birštono sav. 21 52,98 164
Biržų r. sav. 533 2 584,72 6 001
Druskininkų sav. 48 37,48 168
Elektrėnų sav. 47 56,13 251
Ignalinos r. sav. 61 421,88 1 038
Jonavos r. sav. 34 1 360,12 2 142
Joniškio r. sav. 61 1 454,01 2 972
Jurbarko r. sav. 636 2 121,89 6 103
Kaišiadorių r. sav. 164 314,63 1 070
Kalvarijos sav. 298 1 820,96 3 578
Kauno m. sav. 1 1,39 9
Kauno r. sav. 100 2 798,08 4 165
Kazlų Rūdos sav. 111 949,12 1 613
Kelmės r. sav. 1 058 3 052,84 8 843
Klaipėdos r. sav. 146 1 427,22 3 210
Kretingos r. sav. 171 1 166,75 2 586
Kupiškio r. sav. 410 1 538,34 3 664
Kėdainių r. sav. 165 3 982,59 6 248
Lazdijų r. sav. 639 1 145,57 3 142
Marijampolės r. 309 3 454,16 5 159
Mažeikių r. sav. 244 1 465,44 3 680
Molėtų r. sav. 249 534,24 1 494
Pagėgių sav. 314 3 042,85 6 812
Pakruojo r. sav. 54 5 112,36 7 561
Panevėžio r. sav. 171 4 507,06 7 437
Pasvalio r. sav. 240 5 924,79 8 642
Plungės r. sav. 366 3 202,45 6 542
Prienų r. sav. 441 1 357,42 3 688
Radviliškio r. sav. 342 3 467,23 6 560
Raseinių r. sav. 782 2 792,69 7 639
Rietavo sav. 194 1 170,28 2 619
Rokiškio r. sav. 246 1 321,95 2 958
Skuodo r. sav. 552 4 019,20 8 514
Tauragės r. sav. 714 3 397,23 7 983
Telšių r. sav. 618 3 777,80 8 377
Trakų r. sav. 54 119,16 366
Ukmergės r. sav. 235 831,12 2 084
Utenos r. sav. 209 1 333,39 3 062
Varėnos r. sav. 94 135,65 461
Vilkaviškio r. sav. 816 2 062,18 5 624
Vilniaus r. sav. 38 172,35 391
Zarasų r. sav. 142 383,82 1 102
Šakių r. sav. 449 6 546,85 10 056
Šalčininkų r. sav. 160 294,15 935
Šiaulių r. sav. 150 2 695,37 4 578
Šilalės r. sav. 1 302 5 477,63 13 721
Šilutės r. sav. 797 3 306,46 10 014
Širvintų r. sav. 144 210,68 614
Švenčionių r. sav. 27 346,72 723
Iš viso 16 327 103 609,45 216 806