Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–lapkričio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–lapkričio mėn. iš 17 855 pieno gamintojų supirko 1 243,38 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 236,19 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–lapkričio mėn. – 1 252,75 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–lapkričio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,58 proc., arba 7,18 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. lapkričio mėn., pieno supirkimas padidėjo 2,5 proc., arba 2,46 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. lapkričio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. spalio mėn., padidėjo 2,2 proc. ir sudarė 241,2 Eur/t. Palyginus su 2019 m. lapkričio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 3,3 proc. didesnė.

2020 m. lapkričio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  3. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  4. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. lapkričio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).

  1. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. lapkričio mėn. vidutinė natūralaus (4,38 proc. riebumo ir 3,50 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su spalio mėn., padidėjo 3,2 proc. ir siekė 315,1 Eur. Palyginti su 2019 m. lapkričio mėn., ji buvo 4,4 proc. didesnė. Analizuojant 2019 m. lapkričio mėn. – 2020 m. lapkričio mėn. duomenis matyti, kad didžiausia gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina yra šių metų lapkričio mėnesį.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. lapkričio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 349,6 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. lapkričio mėn., buvo 1,9 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 286,3 Eur/t, Lenkijoje – 328,6 Eur/t, Estijoje – 290,0 Eur/t. Palyginus su 2019 m. lapkričio mėn., Latvijoje šio pieno kaina sumažėjo 3,6 proc., Estijoje – 6,1 proc. Lenkijoje vidutinė kaina už natūralų pieną, palyginus su 2019 m. lapkričio mėn., nepakito.

2020 m. lapkričio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–lapkričio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 984,68 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 79,2 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 26,75 tūkst. t, arba 2,8 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 258,7 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–lapkričio mėn., sumažėjo 19,55 tūkst. t, arba 7,0 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. lapkričio 30 d. duomenimis, trečdalis pieno – 30,0 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,6 proc. Didžiausią dalį pieno – 44,0 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,4 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 46,9 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 19,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,2 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 24,1 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2020 m. lapkričio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. sausio–lapkričio mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,9 proc., o gamintojų skaičius – 11,6 proc., pieno pardavimas padidėjo 0,6 proc. Analizuojant pieno pardavimą pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–lapkričio mėn. sumažėjo 7,2 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 1,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 2,1 proc. – nuo 960,93 tūkst. t (2019 m. sausio–lapkričio mėn. duomenys) iki 980,77 tūkst. t (2020 m. sausio–lapkričio mėn. duomenys).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 236,01 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,5 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 17,86 tūkst. gamintojų, kurie laiko 219,21 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2020 m. sausio–lapkričio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.279 952,441 342
Alytaus r. sav.96628 483,045 442
Anykščių r. sav.33219 352,793 703
Birštono sav.23535,04151
Biržų r. sav.56929 787,005 843
Druskininkų sav.57630,18176
Elektrėnų sav.55951,20252
Ignalinos r. sav.644 828,001 143
Jonavos r. sav.3614 267,502 086
Joniškio r. sav.6716 391,883 468
Jurbarko r. sav.69528 539,046 013
Kaišiadorių r. sav.1794 386,141 091
Kalvarijos sav.31322 026,443 648
Kauno m. sav.120,268
Kauno r. sav.10529 742,764 167
Kazlų Rūdos sav.11810 687,491 675
Kelmės r. sav.1 15043 935,058 828
Klaipėdos r. sav.15617 187,633 220
Kretingos r. sav.18013 815,472 483
Kupiškio r. sav.43118 589,753 630
Kėdainių r. sav.18044 316,956 185
Lazdijų r. sav.72715 007,763 219
Marijampolės r.33738 627,075 753
Mažeikių r. sav.26218 474,503 633
Molėtų r. sav.2726 956,061 545
Pagėgių sav.34739 555,836 851
Pakruojo r. sav.5558 696,987 716
Panevėžio r. sav.17948 715,097 409
Pasvalio r. sav.25551 606,008 914
Plungės r. sav.39139 629,976 663
Prienų r. sav.49317 164,483 699
Radviliškio r. sav.35838 462,576 676
Raseinių r. sav.88838 452,287 613
Rietavo sav.20415 129,912 661
Rokiškio r. sav.26915 010,863 018
Skuodo r. sav.57048 194,238 405
Tauragės r. sav.79144 513,488 136
Telšių r. sav.66748 702,478 680
Trakų r. sav.721 528,29359
Ukmergės r. sav.26010 818,872 125
Utenos r. sav.22615 777,833 071
Varėnos r. sav.1131 844,75477
Vilkaviškio r. sav.87825 795,125 433
Vilniaus r. sav.431 921,16388
Zarasų r. sav.1505 095,501 091
Šakių r. sav.48874 444,1110 179
Šalčininkų r. sav.2153 635,56845
Šiaulių r. sav.15830 381,484 610
Šilalės r. sav.1 42075 122,2914 047
Šilutės r. sav.86149 303,8010 124
Širvintų r. sav.1692 518,39595
Švenčionių r. sav.333 868,13723
Iš viso17 8551 243 380,84219 212