VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–liepos mėn. iš 14 184 pieno gamintojų supirko 772,97 tūkst. t vidutinio 4,03 proc. riebumo ir 3,30 baltymingumo pieno (2021 m. sausio–liepos mėn. – 754,39tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–liepos mėn. – 771,86tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–liepos mėn., pieno supirkimas padidėjo 2,5 proc., arba 18,58 tūkst. t. Per 2022 m. liepos mėn. buvo supirkta 129,31 tūkst. t pieno arba 2,9 proc. mažiau nei 2021 m. liepos mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. liepos mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. liepos mėn., padidėjo 75,8 proc. ir sudarė 429,43 Eur/t. Palyginus su 2022 m. birželio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 1,7 proc. didesnė.

2022 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2022 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. liepos mėnesį vidutinė natūralaus (4,03 proc. riebumo ir 3,30 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su palyginti su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo 1,3 proc. ir siekė 511,99 Eur, o, palyginti su 2021 m. liepos mėn., ji buvo 75,8 proc. didesnė. Šių metų gegužės mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. liepos–2022 m. liepos mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. liepos mėnesį už natūralų pieną (4,17 proc. riebumo ir 3,43 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 565,78 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina sumažėjo 1,1 proc. (2022  m. birželio mėn. ji buvo 571,91 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. liepos mėn. padidėjo daugiau kaip 1,7 proc. ir buvo 464,82 Eur/t Eur už t (2022 m. birželio mėn. – 457,04 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. liepos mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 503,3 Eur/t ir, palyginti su 2021 m. liepos mėn., buvo 39,8 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 493,7 Eur/t, Lenkijoje – 483,0 Eur/t, Estijoje – 475,0 Eur/t, ir, palyginus su 2021 m. liepos mėn., Latvijoje kaina padidėjo 62,2 proc., Lenkijoje – 47,8 proc., Estijoje – 54,1 proc.

2022 m. liepos mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–liepos mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 639,40 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,7 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 27,1 tūkst. t, arba 4,4 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 133,6 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio–liepos mėn., sumažėjo 8,5 tūkst. t, arba 6,0 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 33,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,3 proc. Didžiausią dalį pieno – 38,7 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,8 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,8 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,2 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,9 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,2 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2022 m. sausio–liepos mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–liepos mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,5 proc., gamintojų skaičius – 10,4 proc., pieno pardavimas padidėjo 2,5 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–liepos mėn. sumažėjo 6,5 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,1 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 3,6 proc. – nuo 623,61  tūkst. t (2021 m. sausio–liepos  mėn.) iki 645,93 tūkst. t (2022 m. sausio–liepos mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 229,55 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,1 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 14,18 tūkst. gamintojų, kurie laiko 208,91 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2022 m. sausio–liepos mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.216 593,581 311
Alytaus r. sav.75116 874,605 031
Anykščių r. sav.23811 770,253 298
Birštono sav.16277,79138
Biržų r. sav.43717 608,525 361
Druskininkų sav.46342,70159
Elektrėnų sav.49497,27226
Ignalinos r. sav.492 962,43977
Jonavos r. sav.338 627,182 002
Joniškio r. sav.4414 030,983 624
Jurbarko r. sav.56616 058,405 518
Kaišiadorių r. sav.1212 140,02895
Kalvarijos sav.23413 857,733 386
Kauno m. sav.17,565
Kauno r. sav.8319 562,304 202
Kazlų Rūdos sav.896 917,801 700
Kelmės r. sav.95724 947,777 974
Klaipėdos r. sav.13111 016,583 063
Kretingos r. sav.1398 144,582 221
Kupiškio r. sav.32310 930,473 324
Kėdainių r. sav.13328 412,516 001
Lazdijų r. sav.56212 385,573 633
Marijampolės r.25224 581,445 353
Mažeikių r. sav.21510 780,363 385
Molėtų r. sav.2053 899,391 495
Pagėgių sav.30225 052,316 629
Pakruojo r. sav.3240 884,638 393
Panevėžio r. sav.14231 005,807 399
Pasvalio r. sav.21031 953,777 439
Plungės r. sav.34024 805,676 428
Prienų r. sav.37610 122,723 344
Radviliškio r. sav.26723 044,596 411
Raseinių r. sav.69020 579,826 738
Rietavo sav.1759 105,122 496
Rokiškio r. sav.2058 334,092 735
Skuodo r. sav.47130 938,278 022
Tauragės r. sav.63225 339,447 420
Telšių r. sav.57331 223,498 826
Trakų r. sav.56831,06328
Ukmergės r. sav.1976 740,452 176
Utenos r. sav.1739 612,032 817
Varėnos r. sav.881 040,86422
Vilkaviškio r. sav.68713 096,974 620
Vilniaus r. sav.281 212,33337
Zarasų r. sav.1192 683,84928
Šakių r. sav.35552 093,1110 406
Šalčininkų r. sav.1291 990,22663
Šiaulių r. sav.11919 083,784 424
Šilalės r. sav.1 26146 353,2213 943
Šilutės r. sav.73728 792,219 608
Širvintų r. sav.1011 112,03442
Švenčionių r. sav.242 706,13704
Iš viso14 184772 965,70208 380