Paramos už pieną ir pienines karves įgyvendinimas

 

Pieno sektorius Lietuvoje yra ne tik prioritetinė žemės ūkio šaka, jis taip pat yra svarbus ir kaimo vietovių gyventojų užimtumui. Tačiau jau eilę metų gyvulininkystės sektorius susiduria su sunkumais tokiais kaip pieno kainų nestabilumas, Rusijos pieno gaminių embargas, stichinės nelaimės ir pan. Todėl Žemės ūkio ministerija, siekdama palaikyti pieno gamintojų pajamas, kasmet vykdo paramos už pieną ir (arba) pienines karves tam tikrų paramos priemonių įgyvendinimą.
ŽŪIKVC 2017 m. dalyvaudamas paramos už pieną ir (arba) pienines karves priemonių administravime, naudodamasis Tiesioginių išmokų už pieną informacine sistema apskaičiavo paramos sumas paramų gavėjams pagal šias priemones:

 • Parama už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą apskaičiuota

1 948 paramos gavėjams, apskaičiuota paramos suma ­­– 1,43 mln. Eur.

 • 2017 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną apskaičiuota 27 377 paramos gavėjams, apskaičiuota paramos suma – 15,97 mln. Eur . Apskaičiuota paramos už pieną suma, palyginus su 2016 m., yra 1,28 mln. Eur, arba 7,4 proc. mažesnė.
 • 2017 m. susietoji parama už pienines karves apskaičiuota 29 781 paramos gavėjui, apskaičiuota paramos suma siekė 26,66 mln. Eur . Apskaičiuota 2017 m. susietosios paramos už pienines karves suma, palyginus su 2016 m., yra 1,725 mln. Eur, arba 6,9 proc. didesnė. 2017 m. įvairi parama operatyviai apskaičiuota daugiau kaip 35 tūkst. Lietuvos pieno gamintojų, o paramos suma siekė daugiau kaip 44,06 mln. Eur. 2017 m., palyginti su 2016 m., pieno gamintojams buvo apskaičiuota 47,7 proc. mažiau paramos.

  Šaltiniai: Pieno apskaitos informacinė sistema, Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

  << atgal