Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina per 2018 metų dešimt mėnesių

 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2018 m. dešimt mėnesių supirko 1153,03 tūkst. t pieno. Palyginus su 2017 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,9 proc., arba 34,91 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių 2018 m. sausio–spalio mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 22 724 pieno gamintojų buvo supirkta 1153,03  tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno (2017 m. per 10 mėn. – 1187,93 tūkst. t. vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno, o 2016 m. per 10 mėn. – 1205,56 tūkst. t. vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno).

 

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

 

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2018 m. spalio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina) sudarė 232,8 Eur už toną ir, palyginus su 2017 m. spalio mėn., buvo 11,5 proc. mažesnė. Metų pradžioje pieno gamintojams mokėta faktinė bazinių rodiklių kaina siekė 244,1 Eur už toną, nuo sausio iki gegužės mėn. mažėjusi, birželio–liepos mėnesiais nedaug vėl pakilo. Faktinė bazinių rodiklių kaina rugpjūčio mėn. vėl sumažėjo, bet nuo rugsėjo mėn. pradėjo augti ir spalio mėn., palyginus su 2018 m. rugsėjo mėn., buvo 2,2 proc. didesnė. Didžiausia pieno gamintojams mokėta faktinė bazinių rodiklių kaina 2017 m. spalio mėn. siekė 263,0 Eur už toną.

 

Vidutinės faktinės bazinių rodiklių pieno kainos (su priedais ir nuoskaitomis), Eur/t

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

 

Lyginant 2018 m. spalio mėn. pieno supirkimo faktines bazinių rodiklių kainas su 2018 m. rugsėjo mėn. kainomis, matyti, kad 44 supirkimo įmonės kainą padidino nuo 0,1 proc. iki 7,2 proc. ir tik 14 supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėjo mažesnę kainą – atitinkamai nuo – 0,1 proc. iki – 5,7 proc.

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 357 Eur už toną. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Lietuvoje spalio mėn. siekė 302 Eur už toną ir, palyginti su rugsėjo mėn., buvo 8,9 proc. didesnė. Visose ES šalyse stebima bendra pieno supirkimo kainų didėjimo tendencija rudens laikotarpiu. Įprastai pieno supirkimo kainos pradeda mažėti nuo metų pradžios ir savo kritimą tęsia iki pat vasaros pabaigos. Kiekvieną pavasarį ir vasarą primelžiama daugiau pieno, todėl didėjant pieno pasiūlai rinkoje mažėja žaliavos supirkimo kaina. Rudens ir žiemos laikotarpiu atvirkščiai – mažėjant pieno pasiūlai, atitinkamai kyla ir pieno kaina.

 

2018 m. spalio mėn. pieno supirkimo kainos  ES-28, Eur/t

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

 

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2018 m. sausio–spalio mėn. penkios didžiausios supirkimo įmonės supirko 734,73 tūkst. t pieno, arba 64 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Palyginus su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 12,88 tūkst. t, arba 1,7 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 418,72 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu 2017 m. sausio–spalio mėn., sumažėjo 20,29 tūkst. t, arba 5,0 proc.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors pieno pardavimas per 2018 m. 10 mėn., palyginus su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,9 proc., gamintojų skaičius sumažėjo 10,2 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2018 m. sausio–spalio mėn. sumažėjo 9,7 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno apimtis sumažėjo 12,3 proc. Ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai sumažėjo 0,1 proc. – nuo 880,68 tūkst. t (2017 m. sausio–spalio mėn.) iki 879,48 tūkst. t (2018 m. sausio–spalio mėn.).

 

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

 

Analizuojant pieno gamintojus pagal jų amžiaus grupes matyti, kad net 56 proc. gamintojų amžius siekia 41-60 metų. Jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius siekia iki 40 m., dalis sudaro 9 proc. Analizuojant parduodamo pieno kiekį pagal pieno gamintojų amžiaus grupes matyti, kad didžiausią dalį pieno – 47 proc. supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41-60 metų. Jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius siekia iki 40 m., pieno pardavimai sudaro 9 proc. Net 28 proc. pieno superkama iš įmonių. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, daugiausiai karvių – 51 proc. laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41-60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 18 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 10 proc. karvių.

Pieno gamintojų pasiskirstymas pagal amžių, proc.

 

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

 

Parduoto pieno kiekio pasiskirstymas pagal pieno gamintojų amžių, t.

 

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

 

Laikomų pieninių karvių skaičiaus pasiskirstymas, pagal pieno gamintojų amžių, proc.

 

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

 

 

Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2018 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 259,62 tūkst. karvių – 5,4 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 234,34 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2018 m. sausio–spalio mėn. penkios didžiausios supirkimo įmonės supirko 734,73 tūkst. t pieno, arba 64 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Palyginus su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 12,88 tūkst. t, arba 1,7 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 418,72 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu 2017 m. sausio–spalio mėn., sumažėjo 20,29 tūkst. t, arba 5,0 proc.

 

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

 

2018 m. spalio 31 d. baigėsi 2017−2018 produktyvumo kontrolės metai. Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos duomenimis, pieno primilžis iš karvės 2017−2018 produktyvumo kontrolės metus, palyginus su 2016-2017 kontrolės metais, padidėjo 1,5 proc. arba 111 kg pieno ir siekė 7618 kg. Kasmet gerėja ir pieno kokybės rodikliai – riebalų kiekis  ir baltymų  kiekis piene. 2017−2018 produktyvumo kontrolės metais riebalų kiekis, palyginus su 2016-2017 kontrolės metais, padidėjo ir 0,3 proc. arba 1 kg. Atitinkamai didėjo ir baltymų kiekis piene – išaugo 0,8 proc. arba 2 kg.

 

Vidutinis kontroliuojamųjų karvių produktyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis ŽŪIKVC Gyvulių veislininkystės informacinė sistema

 

Taip pat kasmet didėja ir kontroliuojamų karvių dalis nuo visų pieninių veislių karvių, jei 2017 m. lapkričio 1 d. kontroliuojamos karvės sudarė 52,6 proc., tai 2018 m. lapkričio 1 d. jų dalis siekė 54,4 proc.

 

Karvių ir kontroliuojamų karvių skaičius sausio 1 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis ŽŪIKVC ŪGR ir Gyvulių veislininkystės informacinė sistema

 

 

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis per 10 mėn. (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 37 8 939 1 326
Alytaus m. sav. 1 20 4
Alytaus r. sav. 1 207 27 620 6 112
Anykščių r. sav. 455 19 017 4 383
Birštono sav. 36 564 169
Biržų r. sav. 719 28 402 6 779
Druskininkų sav. 67 637 192
Elektrėnų sav. 60 892 271
Ignalinos r. sav. 93 4 145 1 241
Jonavos r. sav. 62 12 411 2 166
Joniškio r. sav. 91 10 536 2 977
Jurbarko r. sav. 851 28 111 7 075
Kaišiadorių r. sav. 258 5 154 1 492
Kalvarijos sav. 383 19 856 3 947
Kauno m. sav. 4 37 14
Kauno r. sav. 134 26 741 4 384
Kazlų Rūdos sav. 149 8 931 1 660
Kelmės r. sav. 1 359 42 092 10 058
Klaipėdos m. sav. 1 0 0
Klaipėdos r. sav. 186 16 584 3 640
Kretingos r. sav. 243 13 998 2 961
Kupiškio r. sav. 579 18 722 4 418
Kėdainių r. sav. 272 40 376 6 912
Lazdijų r. sav. 913 19 642 4 236
Marijampolės r. 447 34 586 6 200
Mažeikių r. sav. 332 17 749 4 180
Molėtų r. sav. 373 6 726 1 798
Pagėgių sav. 418 35 061 7 282
Pakruojo r. sav. 86 44 557 7 227
Panevėžio m. sav. 1 6 2
Panevėžio r. sav. 246 48 099 8 401
Pasvalio r. sav. 334 53 117 8 804
Plungės r. sav. 498 35 055 7 132
Prienų r. sav. 666 17 391 4 397
Radviliškio r. sav. 466 37 483 7 196
Raseinių r. sav. 1 079 37 571 9 032
Rietavo sav. 256 13 554 2 934
Rokiškio r. sav. 386 14 737 3 441
Skuodo r. sav. 730 45 321 9 423
Tauragės r. sav. 957 39 296 8 842
Telšių r. sav. 782 41 902 8 888
Trakų r. sav. 110 1 627 444
Ukmergės r. sav. 348 9 926 2 393
Utenos r. sav. 284 14 327 3 213
Varėnos r. sav. 174 2 378 662
Vilkaviškio r. sav. 1 126 27 787 6 726
Vilniaus r. sav. 60 1 637 406
Zarasų r. sav. 210 5 323 1 435
Šakių r. sav. 627 64 275 10 331
Šalčininkų r. sav. 372 5 131 1 391
Šiaulių r. sav. 215 26 148 4 971
Šilalės r. sav. 1 633 67 263 15 069
Šilutės r. sav. 1 027 45 105 10 992
Širvintų r. sav. 254 3 292 983
Švenčionių r. sav. 67 3 175 716
Iš viso 22 724 1 153 030 241 328

 

 

 

 

 

<< atgal