Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų du mėnesius

Patvirtintos pieno supirkimo įmonės per 2018 m. sausio ir vasario mėnesius iš 20 961 pieno gamintojo supirko 192,40 tūkst. t pieno, t. y. 1,02 tūkst. t, arba 0,5 proc., daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, per 2018 m. sausio ir vasario mėn. (nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d.) 66 patvirtintos pieno supirkimo įmonės iš 20 961 pieno gamintojo supirko 192,40 tūkst. t vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno (2017 m. per 2 mėn. – 191,39 tūkst. t. vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno, o 2016 m. per sausio mėn. – 200,02 tūkst. t. vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno). Palyginus su 2017 m. sausio ir vasario mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,02 tūkst. t, arba 0,5 proc. Dėl pieno gamybai būdingų sezoninių svyravimų pieno pardavimas metų pradžioje ėmė mažėti, todėl per 2018 m. vasario mėn., palyginus su 2018 m. sausio mėn., gamintojų pieno pardavimas sumažėjo 13,17 tūkst. t, arba 12,8 proc.

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, patvirtintų pieno supirkimo įmonių 2018 m. vasario mėn. pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) sudarė 234,0 Eur už t ir, palyginus su 2017 m. vasario mėn., buvo 1 proc. mažesnė. Vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) 2018 m. vasario mėn., palyginus su 2018 m. sausio mėn., buvo 4,1 proc. mažesnė.

     

 

 

 

 

 

 

         

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, 5 didžiausios pieno supirkimo įmonės superka 66 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Per 2018 m. sausio ir vasario mėn. šios įmonės supirko 128,29 tūkst. t pieno. Palyginus su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 1,83 tūkst. t, arba 1,4 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 64,12 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu per 2017 m. sausio ir vasario mėn., sumažėjo 0,81 tūkst. t, arba 1,2 proc.

Lentelėse ir grafikuose pateikiama informacija apie supirkto pieno kiekį pagal atskiras pieno supirkimo įmonių grupes.

Supirkto pieno kiekis pagal atskiras pieno supirkimo įmonių grupes 2016–2018 m.

Pavadinimas 2016 m. 2 mėn. 2017 m. 2 mėn. 2018 m. 2 mėn. 2018 m., palyginus su 2017 m.
Pokytis, tūkst. t Pokytis, proc.
Penkiose didžiausiose pieno supirkimo įmonėse supirkto pieno kiekis, tūkst. t 126,09 126,46 128,29 1,83 1,4
Kitose pieno supirkimo įmonėse supirkto pieno kiekis, tūkst. t 73,94 64,93 64,12 -0,81 -1,2
Iš viso 200,02 191,39 192,40 1,01 0,5

 

    Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, 156,32 tūkst. t pieno, arba 81 proc. viso superkamo natūralaus riebumo pieno, per 2018 m. sausio ir vasario mėn. supirkėjams pardavė 15 ir daugiau karvių laikantys pieno gamintojai. 65 proc. pieno gamintojų, laikančių 1–5 karves, pieno supirkimo įmonėms pardavė 17,34 tūkst. t, arba 9 proc. viso supirkto pieno. Kita pieno gamintojų grupė, kuri sudaro 19 proc. visų pieno gamintojų, yra 6–14 karvių laikytojai, kurie pieno supirkimo įmonėms 2018 m. sausio ir vasario mėn. pardavė 18,74 tūkst. t pieno, arba 10 proc. viso parduoto pieno. Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2018 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 271,192 tūkst. karvių – 4,4 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 239,06 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

 

 

Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius, supirkėjų supirktas pieno kiekis ir vidutinis karvių skaičius pagal apskritis 2018 m. sausio ir vasario mėn. (t)

Apskritis Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius
Alytaus 2051 7845 8222
Klaipėdos 2068 18835 20050
Marijampolės 2590 27525 28863
Panevėžio 2173 30158 31795
Šiaulių 2120 28917 30596
Tauragės 3547 25040 26602
Telšių 1745 17455 18668
Utenos 1314 8062 8452
Kauno 2256 24645 25683
Vilniaus 1097 3922 4089
Iš viso 20961 192404 203020

Supirkėjų supirktas pieno kiekis pagal apskritis 2018 m. sausio ir vasario mėn. (t)

Apskritis 2018 m. sausio

mėn.

2018 m.

vasario mėn.

Pokytis, palyginus 2017 m. vasario mėn.

su 2017 m. vasario mėn.

t Proc.
Alytaus 4196 3649 -547 -13,0
Klaipėdos 10200 8635 -1565 -15,3
Marijampolės 14610 12915 -1695 -11,6
Panevėžio 15968 14190 -1778 -11,1
Šiaulių 15279 13638 -1641 -10,7
Tauragės 13684 11356 -2328 -17,0
Telšių 9382 8073 -1309 -14,0
Utenos 4333 3729 -604 -13,9
Kauno 13035 11610 -1425 -10,9
Vilniaus 2100 1822 -278 -13,2
Iš viso 102787 89617 -13170 -12,8

Supirkėjų supirkto pieno kiekio pokytis per mėnesį, 2018 m. vasario mėn. palyginus su 2018 m. sausio mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltiniai: Pieno apskaitos informacinė sistema, Ūkinių gyvūnų registras

 

<< atgal