Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina per 2018 metų dvylika mėnesių

 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2018 m. sausio–gruodžio mėnesius supirko 1355,98 tūkst. t pieno. Palyginus su 2017 m. sausio– gruodžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,8 proc., arba 39,24 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių 2018 m. sausio– gruodžio mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 57 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 22 811 pieno gamintojų buvo supirkta 1355,98   tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno (2017 m. sausio– gruodžio mėn. – 1395,22 tūkst. t. vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno, o 2016 m. sausio– gruodžio mėn. – 1409,42 tūkst. t. vidutinio 4,20 proc. riebumo pieno).

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2018 m. gruodžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina) sudarė 240,7 Eur/t ir, palyginti su 2017 m. gruodžio mėn., buvo 4,7 proc. mažesnė. 2018 m. sausio mėn. pieno gamintojams mokėta faktinė bazinių rodiklių kaina, sudariusi 244,1 Eur/t, iki gegužės mėn. mažėjo, o birželio–liepos mėnesiais nedaug pakilo. Faktinė bazinių rodiklių kaina rugpjūčio mėn. vėl sumažėjo, tačiau, nuo rugsėjo mėn. pradėjusi augti, gruodžio mėn., palyginus su 2018 m. lapkričio mėn., buvo 0,4 proc. didesnė. Nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta faktinė bazinių rodiklių kaina buvo 2017 m. spalio mėn. ir sudarė 263,0 Eur/t.

Vidutinės faktinės bazinių rodiklių pieno kainos (su priedais ir nuoskaitomis), Eur/t

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Lyginant 2018 m. gruodžio mėn. pieno supirkimo faktines bazinių rodiklių kainas su 2018 m. lapkričio mėn. kainomis, matyti, kad 35 supirkimo įmonės, kurių tarpe yra ir keturios didžiosios supirkimo įmonės, kainą padidino apie 0,2–17,3 proc., 3 supirkimo įmonės kainos nepakeitė ir 19 supirkimo įmonių pieno supirkimo faktinę bazinių rodiklių kainą sumažino apie 0,1–8,3 proc.

 2018 m. gruodžio mėn. pieno supirkimo kainos  ES-28, Eur/t

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse 2018 m. gruodžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 360 Eur/t. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginus su lapkričio mėn., nepakito ir siekė 305 Eur/t, palyginus su 2017 m. gruodžio mėn., buvo 5,5 proc. mažesnė. Daugelyje ES šalių rudenį stebima bendra pieno supirkimo kainų didėjimo tendencija. Įprastai pieno supirkimo kainos pradeda mažėti nuo metų pradžios ir savo kritimą tęsia iki pat vasaros pabaigos. Kiekvieną pavasarį ir vasarą primelžiama daugiau pieno, todėl, didėjant pieno pasiūlai rinkoje, mažėja žaliavos supirkimo kaina. Rudenį ir žiemą atvirkščiai – mažėjant pieno pasiūlai, atitinkamai kyla ir pieno kaina.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2018 m. sausio–gruodžio mėn. penkios didžiausios supirkimo įmonės – AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, ŽŪK „Pienas LT“ ir „Marijampolės pieno konservai“ – supirko 869,44 tūkst. t pieno, arba 64 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Palyginus su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 14,76 tūkst. t, arba 1,7 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 486,54 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu 2017 m. sausio–gruodžio mėn., sumažėjo 24,48 tūkst. t, arba 4,8 proc.

ŽŪIKVC PAIS 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenimis, analizuojant pieno gamintojų pasiskirstymą pagal amžių, 56 proc. gamintojų yra vyresni nei 40 metų. Jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudaro 9 proc. Analizuojant parduodamo pieno kiekį pagal pieno gamintojų amžiaus grupes matyti, kad didžiausią dalį pieno – 47 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius yra nuo 41 iki 60 metų. Jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius iki 40 metų, pieno pardavimai sudaro 9 proc. Net 28 proc. pieno superkama iš įmonių. Daugiausiai karvių – 51 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 18 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 10 proc. karvių.

Rodikliai Įmonės Iki 40 m. 41–60 metų  >60 m. Iš viso
Gamintojų skaičius, vnt. 112 1977 12677 8045 22811
Parduoto pieno kiekis 2018 m. sausio–gruodžio mėn., tūkst. t 382 122 634 219 1356
Karvių skaičius, tūkst. vnt. 50 24 117 41 232

Pieno gamintojų pasiskirstymas pagal amžių 2018 m. gruodžio 31 d., proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Parduoto pieno kiekio pasiskirstymas pagal pieno gamintojų amžių

 2018 m. sausio–gruodžio mėn., proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Laikomų pieninių karvių skaičiaus pasiskirstymas pagal pieno gamintojų amžių 2018 m. gruodžio 31 d., proc.

 Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2018 m. sausio–gruodžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,8 proc., gamintojų skaičius sumažėjo 10,2 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2018 m. sausio–gruodžio mėn. sumažėjo 7,9 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 11,8 proc. Ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai sumažėjo 0,4 proc. – nuo 1039,47 tūkst. t (2017 m. sausio–gruodžio mėn.) iki 1035,10 tūkst. t (2018 m. sausio–gruodžio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje yra registruota 256,69 tūkst. vnt. pieninių veislių karvių, o jų laikytojų skaičius siekia 36,03 tūkst. vnt.  Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. pieninių veislių karvių skaičius sumažėjo 53,71 tūkst. vnt., arba 17,3 proc. Kasmet mažėjantis karvių augintojų skaičius ir augantis vidutinės bandos dydis iliustruoja šalyje vykstančius ūkio struktūrinius pokyčius. Per analizuojamą laikotarpį vidutinis karvių bandos dydis padidėjo 45,3 proc. nuo 4,9 (2014 m. sausio 1 d.) iki 7,1 pieninių veislių karvių (2019 m. sausio 1 d). Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. karvių skaičius sumažėjo 15,41 tūkst. vnt., arba 5,7 proc., jų laikytojų skaičius sumažėjo 4,18 tūkst. vnt., 10,4 proc. vidutinė pieninių veislių karvių banda padidėjo 5,3 proc. ir 2019 m. sausio 1 d. siekė 7,1 karvės bandoje. Daugiausia pieninių veislių karvių laikytojų yra registruota Šilalės (2,23 tūkst. vnt.), Kelmės (1,79 tūkst. vnt.) ir Alytaus (1,51 tūkst. vnt.) rajonų savivaldybėse. Didžiausios vidutinės pieninių veislių karvių bandos yra registruotos Pakruojo (20,7 vnt.), Pasvalio (13,6 vnt.) ir Panevėžio (13,4 vnt.) rajonų savivaldybėse.

Šaltinis: Ūkinių gyvūnų registras

Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2018 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 256,69  tūkst. pieninių veislių karvių – 5,7 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 232,03 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų skaičius, supirkėjams parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis  2018 m. sausio–gruodžio mėnesius pagal laikomas melžiamas karves

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis sausio–gruodžio mėn. (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 37 10 605 1 319
Alytaus m. sav. 2 25 5
Alytaus r. sav. 1 216 32 223 6 080
Anykščių r. sav. 456 22 331 4 366
Birštono sav. 36 662 171
Biržų r. sav. 719 33 482 6 734
Druskininkų sav. 69 731 192
Elektrėnų sav. 59 1 006 268
Ignalinos r. sav. 94 4 901 1 241
Jonavos r. sav. 63 14 837 2 163
Joniškio r. sav. 92 12 646 2 973
Jurbarko r. sav. 855 32 687 7 031
Kaišiadorių r. sav. 259 5 893 1 464
Kalvarijos sav. 385 23 382 3 923
Kauno m. sav. 4 37 12
Kauno r. sav. 135 31 901 4 364
Kazlų Rūdos sav. 150 10 695 1 669
Kelmės r. sav. 1 361 48 811 9 988
Klaipėdos m. sav. 1 1 0
Klaipėdos r. sav. 187 19 365 3 615
Kretingos r. sav. 243 16 451 2 946
Kupiškio r. sav. 579 21 862 4 376
Kėdainių r. sav. 273 47 887 6 866
Lazdijų r. sav. 916 22 851 4 219
Marijampolės r. 450 41 085 6 179
Mažeikių r. sav. 334 20 677 4 148
Molėtų r. sav. 375 7 802 1 783
Pagėgių sav. 418 40 990 7 250
Pakruojo r. sav. 86 53 748 7 270
Panevėžio m. sav. 2 9 3
Panevėžio r. sav. 246 57 092 8 374
Pasvalio r. sav. 336 63 378 8 780
Plungės r. sav. 500 41 351 7 126
Prienų r. sav. 670 20 429 4 375
Radviliškio r. sav. 466 44 585 7 173
Raseinių r. sav. 1 087 43 577 8 949
Rietavo sav. 256 15 813 2 907
Rokiškio r. sav. 386 17 295 3 415
Skuodo r. sav. 730 53 334 9 355
Tauragės r. sav. 959 45 782 8 781
Telšių r. sav. 786 49 010 8 848
Trakų r. sav. 111 1 881 443
Ukmergės r. sav. 350 11 539 2 363
Utenos r. sav. 284 16 846 3 203
Varėnos r. sav. 178 2 687 655
Vilkaviškio r. sav. 1 128 32 387 6 657
Vilniaus r. sav. 60 1 920 407
Zarasų r. sav. 211 6 181 1 418
Šakių r. sav. 629 76 600 10 323
Šalčininkų r. sav. 374 5 942 1 373
Šiaulių r. sav. 215 31 075 4 932
Šilalės r. sav. 1 638 78 085 14 978
Šilutės r. sav. 1 030 51 948 10 899
Širvintų r. sav. 257 3 812 972
Švenčionių r. sav. 68 3 856 722
Iš viso 22 811 1 355 989 240 046

<< atgal