Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų penkis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės per 2018 m. penkis mėnesius iš 22 135 pieno gamintojų supirko 520,21 tūkst. t pieno, palyginus su 2017 m. sausio–gegužės mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,18 proc. arba 6,06 tūkst. t.
ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 66 patvirtintų pieno supirkimo įmonių (toliau – supirkimo įmonės) per 2018 m. sausio–gegužės mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 59 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 22 135 pieno gamintojų buvo supirkta 520,21 tūkst. t vidutinio 4,2 proc. riebumo pieno (2017 m. per 5 mėn. – 514,147 tūkst. t. vidutinio 4,2 proc. riebumo pieno, o 2016 m. 5 mėn. – 533,594 tūkst. t. vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno).

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

 Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2018 m. gegužės mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina) sudarė 220,3 Eur/t ir, palyginus su 2017 m. gegužės mėn., buvo 1,7 proc. mažesnė. Palyginus su 2018 m. balandžio mėn., gegužės mėn. faktinė bazinių rodiklių kaina buvo 1,4 proc. mažesnė. Didžiausia pieno gamintojams mokėta faktinė bazinių rodiklių kaina 2017 metais siekė 263,0 Eur/t. Analizuojant 2018 m. gegužės mėn. pieno supirkimo faktines bazinių rodiklių kainas ir jas lyginant su 2018 m. balandžio mėn., matyti, kad 30 supirkimo įmonių kainą padidino nuo 0,16 proc. iki 7,58 proc., vienos įmonės mokėta faktinė bazinių rodiklių kaina nepakito, tačiau 27 pieno supirkimo įmonių mokėta kaina buvo mažesnė atitinkamai nuo -0,05 proc. iki -10,57 proc.

Vidutinės faktinės bazinių rodiklių pieno kainos (su priedais ir nuoskaitomis), Eur/t

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Žemės ūkio ministerijos duomenimis, 2018 m. gegužės mėn. vidutinė natūralaus (4,06 proc. riebumo ir 3,22 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 259,7 Eur/t. Gegužės mėn. vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina sumažėjo 3,2 proc., palyginti su balandžio mėn. (š. m. balandžio mėn. pieno supirkimo kaina buvo 268,3 Eur/t). 2018 m. gegužės mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 3,0 proc. mažesnė, palyginti su 2017 m. gegužės mėn. (2017 m. gegužės mėn. ji buvo 267,9 Eur/t).
ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 419,56 tūkst. t pieno, arba 80,7 proc. viso superkamo natūralaus riebumo pieno, per 2018 m. sausio–gegužės mėn. supirkėjams pardavė 15 ir daugiau karvių laikantys pieno gamintojai. 1–5 karves laikančių pieno gamintojų (arba 67,0 proc. nuo visų pieno gamintojų) pieno supirkimo įmonėms pardavė 48,50 tūkst. t, arba 9,3 proc. viso supirkto pieno. Kita pieno gamintojų grupė, kuri sudaro 18,4 proc. visų pieno gamintojų, yra 6–14 karvių laikytojai, kurie pieno supirkimo įmonėms 2018 m. sausio–gegužės mėn. pardavė 52,14 tūkst. t pieno, arba 10,0 proc. viso parduoto pieno. Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2018 m. birželio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 272,162 tūkst. karvių – 4,4 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 242,62 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.
ŽŪIKVC PAIS duomenimis, per 2018 m. sausio–gegužės mėn. penkios didžiausios pieno supirkimo įmonės supirko 344,223 tūkst. t pieno arba 64 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Palyginus su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 7,08 tūkst. t, arba 2,1 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 175,98 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekį, supirktą per 2017 m. sausio–gegužės mėn., sumažėjo 1,02 tūkst. t, arba 0,6 proc.

Pieno supirkimo pasiskirstymas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors pieno pardavimai pakito nežymiai, tačiau gamintojų skaičius per 2018 m. 5 mėn., palyginus su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 9,3 proc. Labiausiai pieno supirkimai mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių, tačiau pieno supirkimai auga iš 15 ir daugiau karvių laikančių ūkių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, per 2018 m. sausio–gegužės mėn. sumažėjo 8,9 proc., o 6–14 karvių laikytojų parduodamo pieno apimtys sumažėjo 8,0 proc., ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai padidėjo 2,3 proc., nuo 405,23 tūkst. t (2017 m. sausio–gegužės mėn.) iki 419,56 (2018 m. sausio–gegužės mėn.)

Pieno pardavimo pasiskirstymas pagal karves

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Analizuojant Ūkinių gyvūnų registro, PAIS ir Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos statistinius duomenis ir 2018 m. birželio 1 d. karvių skaičių lyginant su 2017 m. birželio 1 d. duomenimis, matyti, kad nors ir įregistruotų karvių skaičius analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 4,4 proc., o karvių, kurių pienas parduodamas supirkimo įmonėms, skaičius sumažėjo 3,3 proc., kontroliuojamų karvių skaičius pakito nežymiai (sumažėjo 0,2 proc.).  Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie karvių ir jų laikytojų skaičių.

Įregistruotų karvių, kontroliuojamų karvių ir karvių, iš kurių superkamas pienas, skaičiaus ir karvių laikytojų skaičiaus kitimo tendencijos

Pavadinimas

2017-06-01

2018-06-01
Įregistruotų karvių skaičius, vnt.

284 711

272 162

Karvių laikytojų skaičius, vnt.

45508

39974

Kontroliuojamų karvių laikytojų skaičius, vnt.

3 605

3 427

Kontroliuojamų karvių skaičius, vnt.

145 13

144 763

Karvių, iš kurių superkamas pienas, skaičius, vnt.

250 969

242 621

Pieno gamintojų skaičius, vnt. 24 390

22 135

Įregistruotų karvių, kontroliuojamų karvių ir karvių, iš kurių superkamas pienas, skaičiaus kitimo tendencijos

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS, Ūkinių gyvūnų registras, Gyvulių veislininkystės informacinė sistema

Analizuojamu laikotarpiu 1 proc. punktu padidėjo karvių, iš kurių superkamas pienas, dalis. Taip pat  2 proc. punktais padidėjo ir kontroliuojamų karvių dalis nuo bendrai šalyje įregistruotų karvių skaičiaus.

Kontroliuojamų karvių ir karvių, iš kurių superkamas pienas, dalies kitimo tendencijos


Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS, Ūkinių gyvūnų registras, Gyvulių veislininkystės informacinė sistema

Pieno gamintojų, supirkto pieno ir karvių skaičiaus pasiskirstymas pagal savivaldybes

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius Supirkėjų supirktas pieno kiekis per 5 mėn. (t) Vidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav. 37 4 366 1 352
Alytaus m. sav. 1 5 3
Alytaus r. sav. 1 162 11 566 6 099
Anykščių r. sav. 449 8 645 4 410
Birštono sav. 34 261 160
Biržų r. sav. 707 13 091 6 821
Druskininkų sav. 64 231 187
Elektrėnų sav. 55 316 262
Ignalinos r. sav. 90 1 898 1 245
Jonavos r. sav. 63 6 269 2 238
Joniškio r. sav. 90 5 340 3 010
Jurbarko r. sav. 828 11 596 7 097
Kaišiadorių r. sav. 249 2 017 1 506
Kalvarijos sav. 375 8 990 3 981
Kauno m. sav. 2 12 10
Kauno r. sav. 130 13 232 4 421
Kazlų Rūdos sav. 144 4 153 1 644
Kelmės r. sav. 1 321 16 521 10 088
Klaipėdos r. sav. 182 8 087 3 713
Kretingos r. sav. 238 6 372 2 949
Kupiškio r. sav. 569 8 279 4 503
Kėdainių r. sav. 263 20 627 6 972
Lazdijų r. sav. 871 8 591 4 237
Marijampolės r. 443 16 510 6 232
Mažeikių r. sav. 322 7 812 4 201
Molėtų r. sav. 368 2 808 1 826
Pagėgių sav. 414 15 440 7 301
Pakruojo r. sav. 85 20 860 7 138
Panevėžio m. sav. 1 2 2
Panevėžio r. sav. 243 24 079 8 482
Pasvalio r. sav. 326 26 345 8 795
Plungės r. sav. 488 15 722 7 084
Prienų r. sav. 638 7 506 4 411
Radviliškio r. sav. 462 17 919 7 238
Raseinių r. sav. 1 041 15 638 9 162
Rietavo sav. 253 5 862 2 976
Rokiškio r. sav. 382 6 814 3 472
Skuodo r. sav. 720 20 363 9 484
Tauragės r. sav. 932 16 457 8 865
Telšių r. sav. 758 18 464 8 828
Trakų r. sav. 104 660 435
Ukmergės r. sav. 337 4 194 2 393
Utenos r. sav. 282 6 432 3 265
Varėnos r. sav. 169 1 260 731
Vilkaviškio r. sav. 1 103 11 933 6 783
Vilniaus m. sav. 0 0 0
Vilniaus r. sav. 57 724 403
Zarasų r. sav. 203 2 013 1 378
Šakių r. sav. 608 31 392 10 343
Šalčininkų r. sav. 359 2 333 1 428
Šiaulių r. sav. 211 12 705 5 010
Šilalės r. sav. 1 586 27 147 15 033
Šilutės r. sav. 1 005 17 458 10 900
Širvintų r. sav. 250 1 394 1 000
Švenčionių r. sav. 61 1 495 697
Iš viso 22 135 520 205 242 204

 

 

 

 

 

 

 

<< atgal