Patvirtintos pieno supirkimo įmonės per 2018 m. sausio–kovo mėnesius iš 21 307 pieno gamintojo supirko 291,24 tūkst. t pieno

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (PAIS)

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, per 2018 m. sausio–kovo mėn. (nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.) 66 patvirtintos pieno supirkimo įmonės iš 21 307 pieno gamintojo supirko 291,24 tūkst. t vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno (2017 m. per 3 mėn. – 292,00 tūkst. t. vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno, o 2016 m. 3 mėn. – 302,26 tūkst. t. vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno). Palyginus su 2017 m. sausio–kovo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,76 tūkst. t, arba 0,3 proc.

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, per 2018 m. sausio–kovo mėn. penkios didžiausios pieno supirkimo įmonės supirko 67 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Per 2018 m. sausio–kovo mėnesius šios įmonės supirko 195,07 tūkst. t pieno. Palyginus su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 1,54 tūkst. t, arba 0,8 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 96,17 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu per 2017 m. sausio–kovo mėnesius, sumažėjo 2,30 tūkst. t, arba 2,3 proc.

Lentelėse ir grafikuose pateikiama informacija apie supirkto pieno kiekį pagal atskiras pieno supirkimo įmonių grupes.

 

 

 

 

 

 

 

Supirkto pieno kiekis pagal atskiras pieno supirkimo įmonių grupes 2016–2018 m.

Pavadinimas 2016 m. 3 mėn. 2017 m. 3 mėn. 2018 m. 3 mėn. 2018 m. palyginus su 2017 m.
Pokytis, tūkst. t Pokytis, proc.
Penkiose didžiausiose pieno supirkimo įmonėse supirkto pieno kiekis, tūkst. t 191,89 193,53 195,07 1,54 0,8%
Kitose pieno supirkimo įmonėse supirkto pieno kiekis, tūkst. t 110,37 98,47 96,17 -2,30 -2,3%
Iš viso 303,26 292,00 291,24 – 0,76 – 0,3%

 

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, 237,90 tūkst. t pieno, arba 82 proc. viso superkamo natūralaus riebumo pieno, per 2018 m. sausio–kovo mėn. supirkėjams pardavė 15 ir daugiau karvių laikantys pieno gamintojai. 66 proc. pieno gamintojų, laikančių 1–5 karves, pieno supirkimo įmonėms pardavė 25,67 tūkst. t, arba 9 proc. viso supirkto pieno. Kita pieno gamintojų grupė, kuri sudaro 19 proc. visų pieno gamintojų, yra 6–14 karvių laikytojai, kurie pieno supirkimo įmonėms 2018 m. sausio–kovo mėn. pardavė 27,67 tūkst. t pieno, arba 10 proc. viso parduoto pieno. Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2018 m. balandžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 271,92 tūkst. karvių – 4,4 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 240,75 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, nors pieno paradavimai pakito nežymiai, tačiau gamintojų skaičius per 2018 m. 3 mėn., palyginus su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 9,8 proc. Labiausiai pieno supirkimai mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių, tačiau pieno supirkimai auga iš 15 ir daugiau karvių laikančių ūkių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, per 2018 m. sausio–kovo mėn. sumažėjo 12,3 proc., o 6–14 karvių laikytojų parduodamo pieno apimtys sumažėjo 9,6 proc., tačiau ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai padidėjo 2,5 proc., nuo 232,13 tūkst. t (2017 m. sausio–kovo mėn.) iki 237,90 (2018 m. sausio–kovo mėn.)

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (PAIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (PAIS)

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, patvirtintų pieno supirkimo įmonių 2018 m. kovo mėn. pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) sudarė 228,0 Eur už t ir, palyginus su 2017 m. kovo mėn., buvo 1 proc. mažesnė. Vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) 2018 m. kovo mėn., palyginus su 2018 m. vasario mėn., buvo 2,6 proc. mažesnė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (PAIS)

 

 

 

Kontaktiniai duomenys:

Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus

vyr. specialistė

Jurgita Stonienė

El. p. jurgita.stoniene@vic.lt

Tel. (8 5)  266 4927

 

Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus vadovė

Julija Šataitė

El. p. julija.sataite@vic.lt

Tel. (8 5)  266 0628

 

 

 

 

<< atgal