Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų vieną mėnesį

 

Patvirtintos pieno supirkimo įmonės per 2018 m. sausio mėnesį iš 20 646 pieno gamintojų supirko 102,79 tūkst. t pieno, t. y. 1,26 tūkst. t, arba 1,2 proc., daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, per 2018 m. sausio mėnesį (nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d.) 66 patvirtintos pieno supirkimo įmonės iš 20 646 pieno gamintojų supirko 102,79 tūkst. t vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno (2017 m. per 1 mėn. – 101,53 tūkst. t. vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno, o 2016 m. per sausio mėnesį – 104,61 tūkst. t. vidutinio 4,4 proc. riebumo pieno). Palyginus su 2017 m. sausio mėnesiu, pieno supirkimas padidėjo 1,26 tūkst. t, arba 1,2 proc.  Dėl pieno gamybai būdingų sezoninių svyravimų pieno pardavimai metų pradžioje ima mažėti, todėl per 2018 m. sausio mėnesį, palyginus 2017 m. pabaiga, pieno gamintojų pardavimai sumažėjo 2,6 tūkst. t, arba 2,5 proc., nei 2017 m. gruodžio mėn.

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (PAIS)

 

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, patvirtintų pieno supirkimo įmonių 2018 m. sausio mėn. pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) sudarė 244,1 Eur/t ir, palyginus su 2017 m. sausio mėn., buvo 2,1 proc. didesnė. Vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) 2018 m. sausio mėn., palyginus su 2017 m. gruodžio mėn., buvo 3,4 proc. mažesnė.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, penkios didžiausios pieno supirkimo įmonės superka 66 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Per 2018 m. sausio mėnesį šios įmonės supirko 68,30 tūkst. t pieno. Palyginus su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 1,65 tūkst. t, arba 2,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 34,48 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu per 2017 m. sausio mėnesį, sumažėjo 0,39 tūkst. t, arba 1,1 proc.

Lentelėse ir grafikuose pateikiama informacija apie supirkto pieno kiekį pagal atskiras pieno supirkimo įmonių grupes.

Supirkto pieno kiekis pagal atskiras pieno supirkimo įmonių grupes 2016–2018 m.

Pavadinimas 2016 m. 1 mėn. 2017 m. 1 mėn. 2018 m. 1 mėn. 2018 m. palyginus su 2017 m.
Pokytis, tūkst. t Pokytis, proc.
  Penkiose didžiausiose pieno supirkimo įmonėse supirkto pieno kiekis, tūkst. t 65,17 66,65 68,30 1,65 2,5%
Kitose pieno supirkimo įmonėse supirkto pieno kiekis, tūkst. t 39,44 34,88 34,48 -0,39 -1,1%
Iš viso 104,61 101,53 102,79 1,26 1,2%

Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenimis, 829,21 tūkst. t pieno, arba 81 proc. viso superkamo natūralaus riebumo pieno, per 2018 m. sausio mėnesį supirkėjams pardavė 15 ir daugiau

karvių laikantys pieno gamintojai. 65 proc. pieno gamintojų, laikančių 1–5 karves, pieno supirkimo įmonėms pardavė 9,455 tūkst. t, arba 9 proc. viso supirkto pieno. Kita pieno gamintojų grupė,  kuri sudaro 20 proc. nuo visų pieno gamintojų yra 6–14 karvių laikytojai, kurie pieno supirkimo įmonėms 2018 m. sausio mėn. pardavė 104,1 tūkst. t pieno, arba 10 proc. nuo visų pardavimų. Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2018 m. vasario 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 271,58 tūkst. karvių – 4,6 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Jei Ūkinių gyvūnų registre įregistruotų karvių skaičius siekia 271,58 tūkst. karvių, tai pienas superkamas iš 238,34 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.
Šaltinis: Pieno apskaitos informacinė sistema, Ūkinių gyvūnų registras.

 

 

 

<< atgal