Paukščių laikytojai, susiduriantys su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, balandžio 19–30 dienomis kviečiami teikti paraiškas laikinajai valstybės pagalbai gauti

2021 m. pagalba mokama tik tuomet, jeigu 2021 m. sausio–vasario mėn. bendros vidutinės Lietuvos paukščių laikytojų pajamos už parduotus skersti paukščius (broilerius, kalakutus) (pagal Centro duomenis apie supirktus broilerių ir kalakutų kiekius ir kainas) buvo bent 5 proc. mažesnės, lyginant su 2017–2019 m. sausio–vasario mėn. laikotarpio vidutinėmis pajamomis. 2021 m. pajamų pokytis apskaičiuojamas sveikųjų skaičių tikslumu.

Pagalba bus teikiama paukščių augintojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau–ŪGR) 2021 m. nuo kovo 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos (imtinai) registruota ne mažiau kaip 100 broilerių arba 20 kalakutų (imami to laikotarpio paskutinio registravimo ŪGR duomenys).

Pagalbos dydis – 0,5 Eur už broilerį; 4 Eur už kalakutą.

Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai. Paraiškos, pateiktos po paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Pareiškėjas turi pateikti dokumentus ir duomenis (įskaitant pareiškėjo buhalterinės apskaitos dokumentus ir juridinių asmenų registro duomenis), įrodančius jo tinkamumą gauti pagalbą pagal Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles