VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC), vykdydamas paramų administravimo funkcijas 2023 m. I ketvirtį apskaičiavo preliminarias paramų sumas valdų valdytojams, atitinkantiems taisyklių keliamus reikalavimus, už savo ir (ar) partnerių, ir (ar) šeimos narių vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pienines ožkas bei NMA pateikė informaciją apie tinkamus susietajai paramai ūkinius gyvūnus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad galutines paramos sumas kiekvienam paramos gavėjui apskaičiavo NMA.

ŽŪDC duomenimis, 2022 m. susietoji parama už mėsines avis, mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas buvo paskaičiuota už 378 473 gyvūnus. Daugiausiai gyvūnų, už kuriuos buvo apskaičiuota Susietoji parama, užfiksuota Klaipėdos (14 proc.) ir Tauragės (11 proc.) apskrityse. Mažiausias gyvūnų, už kuriuos buvo apskaičiuota Susietoji parama, skaičius užfiksuotas Marijampolės (6 proc.) ir Panevėžio (7 proc.) apskrityse.

2022 m. susietosios paramos gavėjų skaičius siekė 23 594. Daugiausiai Susietosios paramos gavėjų užfiksuota Tauragės (14 proc.) ir Klaipėdos (14 proc.) apskrityse. Mažiausias Susietosios paramos gavėjų skaičius užfiksuotas Panevėžio (6 proc.) ir Marijampolės (7 proc.) apskrityse.

Iš viso apskaičiuotos 2022 m. susietosios paramos suma siekė 24 194,45 tūkst. Eur. Daugiausiai Susietosios paramos gavo Klaipėdos (18 proc.) ir Tauragės (14 proc.) apskričių gyvūnų laikytojai. Mažiausiai Susietosios paramos gavo Marijampolės (6 proc.) ir Panevėžio (7 proc.) apskričių gyvūnų laikytojai.

2022 metų susietoji parama už mėsinius galvijus
2022 m. susietoji parama už mėsinius galvijus buvo apskaičiuota 14 723 paramos gavėjams, o mėsinių galvijų skaičius, už kuriuos buvo paskaičiuota parama, siekė 161,15 tūkst. Paramos suma už mėsinį galviją siekė 99,91 Eur, o bendra apskaičiuotos paramos suma siekė 16 100,48 tūkst. Eur.

2022 metų susietoji parama už mėsines avis
2022 m. susietoji parama už mėsines avis buvo apskaičiuota 6 718 paramos gavėjų. Mėsinių avių, kurios atitiko taisyklių keliamus reikalavimus paramai gauti, skaičius siekė 159,90 tūkst. Paramos suma už mėsinę avį siekė 15,15 Eur, o bendra apskaičiuotos paramos suma siekė 2 422,58 tūkst. Eur.

2022 metų susietoji parama už pieninės veislės bulius
2022 m. susietoji parama už pieninės veislės bulius buvo apskaičiuota 7 444 paramos gavėjams. Pieninės veislės bulių, kurie atitiko taisyklių keliamus reikalavimus paramai gauti, skaičius siekė 47,86 tūkst. Paramos suma už pieninės veislės bulių siekė 112,89 Eur, o bendra apskaičiuotos paramos suma sudarė 5 402,89 tūkst. Eur.

2022 metų susietoji parama už pienines ožkas

2022 m. susietoji parama už pienines ožkas buvo apskaičiuota 1 838 paramos gavėjams. Pieninių ožkų, kurios atitiko taisyklių keliamus reikalavimus paramai gauti, skaičius siekė 9,56 tūkst. Paramos suma už pieninę ožką siekė 28,09 Eur, o bendra apskaičiuotos paramos suma siekė 268,5 tūkst. Eur.