2018 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras apskaičiavo 2018 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už pieną (toliau – parama). Apskaičiuotos paramos suma 2018 m. siekia 13,781 mln. Eur (2015 m. – 18,258 mln. Eur, 2016 m. – 17,245 mln. Eur 2017 m. 15,968 mln. Eur). Paramos už pieną suma, palyginus su 2017 m., yra 2,187 mln. Eur, arba 13,7 proc. mažesnė. Paramos dydis – 14 eurų už atskaitos laikotarpiu (2006–2007 kvotos metais) parduoto pieno toną.

Informacija apie apskaičiuotą 2018 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už pieną perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. pradės vykdyti paramos sumų mokėjimą pieno gamintojams.

Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistemos duomenimis, parama už pieną 2018 m. apskaičiuota 24 310 paramos gavėjams (2017 m. – 27 377 vnt., 2016 m. – 30 924 vnt., 2015 m. – 34 191 vnt.). Paramos gavėjų skaičius 2018 m., palyginus su 2017 m., sumažėjo 3 067 pieno gamintojais, arba 11 proc. Nors didžiausia paramos suma 2015–2018 m. laikotarpiu atiteko Šiaulių apskrities pieno gamintojams (2018 m. – 2,08 mln. Eur, 2017 m. – 2,43 mln. Eur, 2016 m. 2,61 mln. Eur, 2015 m. – 2, 75 mln. Eur), tačiau didžiausias paramos gavėjų skaičius išlieka Tauragės apskrityje (2018 m. – 3 630, 2017 m. – 3 972, 2016 m. – 4 443, 2015 m. –  4 807). Lietuvoje vidutiniškai vienam paramos gavėjui tenkanti paramos suma 2018 m. siekė 566,88 Eur (2015 m. – 557,33 Eur, 2016 m. – 534,01 Eur, 2017 m. – 583,26 Eur).

Primename, kad parama mokama tiems pieno gamintojams, kurie:

2006–2007 kvotos metais pardavė pieną ir 2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą;

Yra įsiregistravę žemės ūkio valdos valdytojais arba partneriais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

Žemės ūkio valdos valdytojas 2018 m. deklaravo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;

2018 m. sausio–liepos mėnesiais Ūkinių gyvūnų registre turėjo savo vardu registruotų pieninių karvių.

Paramos gavėjų skaičius ir paramos suma 2015–2018 m.

Šaltiniai: Tiesioginių išmokų informacinė sistema

Šaltiniai: Tiesioginių išmokų informacinė sistema

Šaltiniai: Tiesioginių išmokų informacinė sistema

Informaciją apie kiekvienos savivaldybės paramos gavėjus ir jiems apskaičiuotą paramos sumą rasite interneto svetainėje adresu: http://www.vic.lt/?mid=730.

Jeigu turite klausimų dėl paramos apskaičiavimo, galite skambinti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų produktų apskaitos skyriui bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 266 0620 arba rašyti el. paštu pagalba@vic.lt.

<< atgal