VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–balandžio mėn. iš 13 773 pieno gamintojų supirko 408,56 tūkst. t vidutinio 4,38 proc. riebumo ir 3,44 baltymingumo pieno (2021 m. sausio–balandžio mėn. – 391,5tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–balandžio mėn. – 399,0tūkst. t vidutinio 4,26 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–balandžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 4,4 proc., arba 17,06 tūkst. t. Per 2022 m. balandžio mėn. buvo supirkta 102,11 tūkst. t pieno arba 2,0 proc. daugiau nei 2021 m. balandžio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. balandžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. balandžio mėn., padidėjo 56,3 proc. ir sudarė 395,0 Eur/t. Palyginus su 2022 m. kovo mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 8,4 proc. didesnė.

2022 m. balandžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2022 m. balandžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. balandžio mėnesį vidutinė natūralaus (4,38 proc. riebumo ir 3,44 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų sausiu mėn., padidėjo 7,2 proc. ir siekė 510,3 Eur, o, palyginti su 2021 m. balandžio mėn., ji buvo 60,0 proc. didesnė. Šių metų balandžio mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. balandžio–2022 m. balandžio mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. balandžio mėnesį už natūralų pieną (4,37 proc. riebumo ir 3,56 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 560,79 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,2 proc. (2022  m. kovo mėn. ji buvo 515,27 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. balandžio mėn. padidėjo daugiau kaip 9,2 proc. ir buvo 424,76 Eur/t Eur už t (2022 m. kovo mėn. – 388,8 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. balandžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 445,1 Eur/t ir, palyginti su 2021 m. balandžio mėn., buvo 25,3 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 446,4 Eur/t, Lenkijoje – 430,4 Eur/t, Estijoje – 420,0 Eur/t, ir, palyginus su 2021 m. balandžio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 46,2 proc., Lenkijoje – 30,0 proc., Estijoje – 35,1 proc.

2022 m. balandžio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–balandžio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 343,10 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 84,0 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 20,5 tūkst. t, arba 6,4 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 65,5 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio–balandžio mėn., sumažėjo 3,4 tūkst. t, arba 5,0 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. gegužės 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 35,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,9 proc. Didžiausią dalį pieno – 37,4 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,3 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,6 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,6 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,8 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,1 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2022 m. sausio–balandžio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–balandžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,6 proc., gamintojų skaičius – 10,4 proc., pieno pardavimas padidėjo 4,4 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–balandžio mėn. sumažėjo 1,5 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis padidėjo 4,5 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 4,8 proc. – nuo 333,9  tūkst. t (2021 m. sausio–balandžio  mėn.) iki 349,9 tūkst. t (2022 m. sausio–balandžio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. gegužės 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 227,96 tūkst. pieninių veislių karvių – 3,5 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 13,8 tūkst. gamintojų, kurie laiko 206,4 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2022 m. sausio–balandžio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.213 638,371 304
Alytaus r. sav.7098 530,304 944
Anykščių r. sav.2336 459,093 313
Birštono sav.15149,94129
Biržų r. sav.4259 554,955 325
Druskininkų sav.44163,38156
Elektrėnų sav.49214,65221
Ignalinos r. sav.461 599,27975
Jonavos r. sav.345 222,952 110
Joniškio r. sav.437 859,963 578
Jurbarko r. sav.5517 851,165 448
Kaišiadorių r. sav.116964,62881
Kalvarijos sav.2337 386,483 377
Kauno m. sav.15,165
Kauno r. sav.8211 029,764 179
Kazlų Rūdos sav.873 998,641 701
Kelmės r. sav.93811 913,957 882
Klaipėdos r. sav.1285 953,993 078
Kretingos r. sav.1354 330,922 186
Kupiškio r. sav.3145 675,103 304
Kėdainių r. sav.13015 721,495 878
Lazdijų r. sav.5396 484,463 573
Marijampolės r.24113 695,275 306
Mažeikių r. sav.2135 574,573 382
Molėtų r. sav.1991 956,941 480
Pagėgių sav.29212 608,536 544
Pakruojo r. sav.3222 451,418 324
Panevėžio r. sav.14017 500,167 328
Pasvalio r. sav.20718 291,187 382
Plungės r. sav.33312 956,326 342
Prienų r. sav.3555 311,223 327
Radviliškio r. sav.26312 634,906 338
Raseinių r. sav.66410 317,816 681
Rietavo sav.1724 670,112 501
Rokiškio r. sav.1984 561,232 712
Skuodo r. sav.46416 469,087 974
Tauragės r. sav.62112 797,657 377
Telšių r. sav.56015 739,198 702
Trakų r. sav.53372,65327
Ukmergės r. sav.1943 450,282 154
Utenos r. sav.1685 151,752 785
Varėnos r. sav.83489,28416
Vilkaviškio r. sav.6726 475,144 591
Vilniaus r. sav.25673,97330
Zarasų r. sav.1151 307,88921
Šakių r. sav.34729 010,9410 295
Šalčininkų r. sav.123957,59631
Šiaulių r. sav.11810 589,024 412
Šilalės r. sav.1 21522 484,8613 747
Šilutės r. sav.71213 302,139 462
Širvintų r. sav.97561,73430
Švenčionių r. sav.241 487,46690
Iš viso13 773408 558,82206 438