VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ balandžio mėn. iš 12 421 pieno gamintojų supirko 395,49 tūkst. t vidutinio 4,30 proc. riebumo ir 3,41 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ balandžio mėn. – 408,56 tūkst. t vidutinio 4,37 proc. riebumo ir 3,44 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ balandžio mėn. – 391,50 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ balandžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 3,2 proc., arba 13,07 tūkst. t. Per 2023 m. balandžio mėn. buvo supirkta 100,12 tūkst. t pieno arba 0,4 proc. mažiau nei 2023 m. kovo mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. balandžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. balandžio mėn., sumažėjo 24,3 proc. ir sudarė 298,99 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina 2023 m. balandžio mėnesį, palyginti su 2023 m. kovo mėn., padidėjo 1,2 proc.

2023 m. balandžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, kai žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

2023 m. balandžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. balandžio mėnesį vidutinė natūralaus (4,30 proc. riebumo ir 3,41 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su 2023 m. kovo mėn., sumažėjo 0,7 proc. ir siekė 379,24 Eur, o, palyginti su 2022 m. balandžio mėn., ji buvo 25,7 proc. mažesnė.

 Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. balandžio mėnesį už natūralų pieną (4,32 proc. riebumo ir 3,52 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 419,51 Eur už t. Palyginus su 2023 m. kovo mėn., ši pieno kaina sumažėjo 0,03 proc. (2022  m. balandžio mėn. ji buvo 560,79 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. balandžio mėn., palyginti su 2023 m. kovo mėn., padidėjo 1,0 proc. ir buvo 321,89 Eur/t Eur už t (2022 m. balandžio mėn. – 424,76  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. balandžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 488,30 Eur/t ir, palyginti su 2022 m. balandžio mėn., buvo 26,0 Eur/t arba 5,6 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 345,60 Eur/t, Lenkijoje – 469,80 Eur/t, Estijoje – 470,0 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. balandžio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 106,50 Eur/t arba 23,6 proc., Lenkijoje kaina padidėjo 18,10 Eur/t arba 4,0 proc., Estijoje kaina padidėjo 43,60 Eur/t arba 10,2 proc.

2023 m. balandžio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ balandžio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 340,60 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 86,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 1,70 tūkst. t arba 0,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 54,89 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ balandžio mėn., sumažėjo 11,37 tūkst. t arba 17,2 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. gegužės 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 38,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,9 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 34,6 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,3 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,8 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 24,4 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,0 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 24,4 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio ─ balandžio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ balandžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,9 proc., gamintojų skaičius – 9,8 proc., pieno pardavimas – 3,2 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš visų ūkių grupių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ balandžio mėn. sumažėjo 17,1 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 16,0 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 1, 0proc. – nuo 349,89  tūkst. t (2022 m. sausio ─ balandžio mėn.) iki 346,49 tūkst. t (2023 m. sausio ─ balandžio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. gegužės 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 224,316 tūkst. pieninių veislių karvių – 1,6 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,42 tūkst. gamintojų, kurie laiko 204,57 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ balandžio mėn.

SavivaldybėsGamintojų, tiekusių pieną, skaičiusParduotas pienas (kg) su natūraliu riebumuVidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav.214 091,721 334
Alytaus r. sav.6407 993,274 938
Anykščių r. sav.2025 547,083 227
Birštono sav.1365,48115
Biržų r. sav.3919 108,155 188
Druskininkų sav.28109,01129
Elektrėnų sav.42193,24211
Ignalinos r. sav.401 502,89986
Jonavos r. sav.325 184,532 090
Joniškio r. sav.388 589,923 768
Jurbarko r. sav.5076 795,455 110
Kaišiadorių r. sav.98769,52827
Kalvarijos sav.2147 122,033 347
Kauno m. sav.7211 609,344 268
Kazlų Rūdos sav.763 748,791 715
Kelmės r. sav.86210 916,377 722
Klaipėdos r. sav.1186 293,683 054
Kretingos r. sav.1184 128,902 006
Kupiškio r. sav.2745 215,133 156
Kėdainių r. sav.10814 955,085 909
Lazdijų r. sav.4986 525,223 591
Marijampolės r.20613 507,025 283
Mažeikių r. sav.1915 117,993 143
Molėtų r. sav.1741 767,781 378
Pagėgių sav.29012 237,606 736
Pakruojo r. sav.2923 675,608 514
Panevėžio r. sav.11617 491,517 249
Pasvalio r. sav.18520 063,087 618
Plungės r. sav.30812 129,266 206
Prienų r. sav.3014 845,113 251
Radviliškio r. sav.21512 277,716 211
Raseinių r. sav.5909 165,136 458
Rietavo sav.1604 455,302 389
Rokiškio r. sav.1684 175,052 631
Skuodo r. sav.44115 473,227 958
Tauragės r. sav.56912 223,937 299
Telšių r. sav.52615 457,028 910
Trakų r. sav.43307,50279
Ukmergės r. sav.1683 050,532 060
Utenos r. sav.1595 023,202 827
Varėnos r. sav.69357,28355
Vilkaviškio r. sav.5925 413,524 306
Vilniaus r. sav.22745,54331
Zarasų r. sav.1041 009,60812
Šakių r. sav.31128 573,2410 606
Šalčininkų r. sav.1001 069,03656
Šiaulių r. sav.9810 460,784 362
Šilalės r. sav.1 13420 910,2913 704
Šilutės r. sav.66312 128,749 182
Širvintų r. sav.80425,87400
Švenčionių r. sav.171 488,61762
Iš viso12 421395 490,83204 567