VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ birželio mėn. iš 12 690 pieno gamintojų supirko 629,79 tūkst. t vidutinio 4,06 proc. riebumo ir 3,33 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ birželio mėn. – 643,65 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo ir 3,37 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ birželio mėn. – 628,69 tūkst. t vidutinio 4,24 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ birželio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,2 proc., arba 13,86 tūkst. t. Per 2023 m. birželio mėn. buvo supirkta 119,12 tūkst. t pieno arba 3,4 proc. daugiau nei 2023 m. gegužės mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. birželio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. birželio mėn., sumažėjo 32,4 proc. ir sudarė 285,42 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina 2023 m. birželio mėnesį, palyginti su 2023 m. gegužės mėn., sumažėjo 1,1 proc.

2023 m. birželio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2023 m. birželio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. birželio mėnesį vidutinė natūralaus (4,06 proc. riebumo ir 3,33 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su 2023 m. gegužės mėn., sumažėjo 3,75 proc. ir siekė 344,39 Eur, o, palyginti su 2022 m. birželio mėn., ji buvo 33,59 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. birželio mėnesį už natūralų pieną (4,12 proc. riebumo ir 3,40 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 391,49 Eur už t. Palyginus su 2023 m. gegužės mėn., ši pieno kaina sumažėjo 2,73 proc. (2022  m. birželio mėn. ji buvo 571,91 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. birželio mėn., palyginti su 2023 m. gegužės mėn., padidėjo 0,3 proc. ir buvo 316,97 Eur/t Eur už t (2022 m. birželio mėn. – 457,04  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. birželio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 449,10 Eur/t ir, palyginti su 2022 m. birželio mėn., buvo 2,0 Eur 18,1 t arba 3,8 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 339,70 Eur/t, Lenkijoje – 443,50 Eur/t, Estijoje – 410,0 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. birželio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 146,30 Eur/t arba 30,1 proc., Lenkijoje kaina sumažėjo 48,9 Eur/t arba 9,9 proc., Estijoje kaina sumažėjo 47,80 Eur/t arba 10,4 proc.

2023 m. birželio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ birželio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 535,86 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 85,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 1,49 tūkst. t arba 0,28 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 93,93 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ birželio mėn., sumažėjo 15,36 tūkst. t arba 14,1 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. liepos 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 36,6 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,1 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 35,5 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,8 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 41,4 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 24,5 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,3 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 24,9 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio ─ birželio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ birželio mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,7 proc., gamintojų skaičius – 10,0 proc., pieno pardavimas – 2,2 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš visų ūkių grupių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ birželio mėn. sumažėjo 7,9 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 13,5 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,5 proc. – nuo 543,20  tūkst. t (2022 m. sausio ─ birželio mėn.) iki 540,47 tūkst. t (2023 m. sausio ─ birželio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 225,085 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,1 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,69 tūkst. gamintojų, kurie laiko 205,13 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ birželio mėn.

SavivaldybėsGamintojų, tiekusių pieną, skaičiusParduotas pienas (kg) su natūraliu riebumuVidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav.216 152,221 339
Alytaus r. sav.66413 056,504 979
Anykščių r. sav.2048 878,923 240
Birštono sav.13109,08118
Biržų r. sav.39414 333,585 190
Druskininkų sav.30197,13134
Elektrėnų sav.42365,20213
Ignalinos r. sav.422 472,41998
Jonavos r. sav.328 154,922 027
Joniškio r. sav.3713 089,363 770
Jurbarko r. sav.51811 727,055 093
Kaišiadorių r. sav.1041 369,76842
Kalvarijos sav.21611 224,483 356
Kauno r. sav.7217 689,584 274
Kazlų Rūdos sav.785 913,571 722
Kelmės r. sav.87918 585,997 795
Klaipėdos r. sav.1219 865,153 107
Kretingos r. sav.1216 450,982 000
Kupiškio r. sav.2778 357,063 167
Kėdainių r. sav.11123 170,155 939
Lazdijų r. sav.51510 482,033 614
Marijampolės r.21121 017,015 238
Mažeikių r. sav.1918 283,093 128
Molėtų r. sav.1782 948,651 387
Pagėgių sav.29520 039,326 784
Pakruojo r. sav.2936 418,878 537
Panevėžio r. sav.11826 898,437 174
Pasvalio r. sav.18630 713,497 691
Plungės r. sav.31519 426,546 239
Prienų r. sav.3147 731,623 277
Radviliškio r. sav.21719 419,586 192
Raseinių r. sav.60815 296,076 526
Rietavo sav.1637 211,282 396
Rokiškio r. sav.1716 443,312 644
Skuodo r. sav.44424 644,887 980
Tauragės r. sav.58119 998,747 344
Telšių r. sav.53625 304,209 016
Trakų r. sav.44531,34280
Ukmergės r. sav.1735 068,732 083
Utenos r. sav.1617 886,062 840
Varėnos r. sav.70552,01331
Vilkaviškio r. sav.6009 186,004 301
Vilniaus r. sav.231 130,46334
Zarasų r. sav.1041 642,43797
Šakių r. sav.31443 201,2510 510
Šalčininkų r. sav.1081 666,54665
Šiaulių r. sav.9915 855,414 372
Šilalės r. sav.1 16335 495,3113 866
Šilutės r. sav.68021 139,279 252
Širvintų r. sav.85714,63407
Švenčionių r. sav.182 282,59772
Iš viso12 690629 792,19205 280