VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ gegužės mėn. iš 12 571 pieno gamintojų supirko 510,65 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo ir 3,39 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ gegužės mėn. – 522,26 tūkst. t vidutinio 4,25 proc. riebumo ir 3,42 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ gegužės mėn. – 505,68 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ gegužės mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,2 proc., arba 11,61 tūkst. t. Per 2023 m. gegužės mėn. buvo supirkta 115,16 tūkst. t pieno arba 15,0 proc. daugiau nei 2023 m. balandžio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. gegužės mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. gegužės mėn., sumažėjo 30,8 proc. ir sudarė 288,54 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina 2023 m. gegužės mėnesį, palyginti su 2023 m. balandžio mėn., sumažėjo 3,5 proc.

2023 m. gegužės mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2023 m. gegužės mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

  1.  Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2.  1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. gegužės mėnesį vidutinė natūralaus (4,16 proc. riebumo ir 3,39 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su 2023 m. balandžio mėn., sumažėjo 5,7 proc. ir siekė 357,80 Eur, o, palyginti su 2022 m. gegužės mėn., ji buvo 32,1 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. gegužės mėnesį už natūralų pieną (4,22 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 402,48 Eur už t. Palyginus su 2023 m. balandžio mėn., ši pieno kaina sumažėjo 4,06 proc. (2022  m. gegužės mėn. ji buvo 582,49 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. gegužės mėn., palyginti su 2023 m. balandžio mėn., sumažėjo 1,8 proc. ir buvo 316,14 Eur/t Eur už t (2022 m. gegužės mėn. – 450,00  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. gegužės mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 449,10 Eur/t ir, palyginti su 2022 m. gegužės mėn., buvo 2,0 Eur 18,1 t arba 3,8 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 339,70 Eur/t, Lenkijoje – 443,50 Eur/t, Estijoje – 410,0 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. gegužės mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 128,70 Eur/t arba 27,2 proc., Lenkijoje kaina sumažėjo 8,7 Eur/t arba 1,9 proc., Estijoje kaina sumažėjo 12,70 Eur/t arba 2,9 proc.

2023 m. gegužės mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ gegužės mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 438,08 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 85,8 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 2,08 tūkst. t arba 0,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 72,57 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ gegužės mėn., sumažėjo 13,69 tūkst. t arba 15,9 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. birželio 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 37,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,0 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 35,1 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,8 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 24,3 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,1 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 24,3 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2023 m. sausio ─ gegužės mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ gegužės mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,3 proc., gamintojų skaičius – 9,9 proc., pieno pardavimas – 2,2 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš visų ūkių grupių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ gegužės mėn. sumažėjo 16,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 13,1 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,1 proc. – nuo 444,89  tūkst. t (2022 m. sausio ─ gegužės mėn.) iki 444,54 tūkst. t (2023 m. sausio ─ gegužės mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. birželio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 224,089 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,2 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,57 tūkst. gamintojų, kurie laiko 205,13 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ gegužės mėn.

SavivaldybėsGamintojų, tiekusių pieną, skaičiusParduotas pienas (kg) su natūraliu riebumuVidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav.215 115,781 336
Alytaus r. sav.65810 498,304 963
Anykščių r. sav.2047 107,063 244
Birštono sav.1385,78117
Biržų r. sav.39311 695,515 189
Druskininkų sav.29149,76131
Elektrėnų sav.42276,47212
Ignalinos r. sav.401 975,07990
Jonavos r. sav.326 567,012 089
Joniškio r. sav.3810 888,243 773
Jurbarko r. sav.5129 082,395 119
Kaišiadorių r. sav.1031 047,08832
Kalvarijos sav.2149 162,583 350
Kauno r. sav.7214 703,824 269
Kazlų Rūdos sav.784 842,641 717
Kelmės r. sav.87414 503,727 771
Klaipėdos r. sav.1218 066,133 104
Kretingos r. sav.1195 267,321 989
Kupiškio r. sav.2776 753,193 169
Kėdainių r. sav.10919 089,765 918
Lazdijų r. sav.5078 478,623 603
Marijampolės r.20917 249,145 283
Mažeikių r. sav.1916 674,523 136
Molėtų r. sav.1772 317,831 384
Pagėgių sav.29216 079,466 762
Pakruojo r. sav.2930 110,968 530
Panevėžio r. sav.11722 146,587 253
Pasvalio r. sav.18525 473,187 652
Plungės r. sav.31215 763,416 234
Prienų r. sav.3096 263,853 270
Radviliškio r. sav.21615 711,366 222
Raseinių r. sav.60012 091,646 491
Rietavo sav.1625 784,912 395
Rokiškio r. sav.1705 311,372 635
Skuodo r. sav.44220 061,527 972
Tauragės r. sav.57315 982,617 317
Telšių r. sav.53220 232,138 963
Trakų r. sav.44404,33280
Ukmergės r. sav.1714 046,492 071
Utenos r. sav.1596 440,292 825
Varėnos r. sav.69451,73341
Vilkaviškio r. sav.5987 261,924 303
Vilniaus r. sav.22940,35332
Zarasų r. sav.1041 317,93802
Šakių r. sav.31335 830,7610 608
Šalčininkų r. sav.1051 370,11662
Šiaulių m. sav.9813 182,984 360
Šilalės r. sav.1 14527 870,7413 780
Šilutės r. sav.67016 464,679 215
Širvintų r. sav.82555,56403
Švenčionių r. sav.191 904,07768
Iš viso12 571510 652,58205 134