VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ gruodžio mėn. iš 12 943 pieno gamintojų supirko 1 340,38 tūkst. t vidutinio 4,41 proc. riebumo ir 3,54 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ gruodžio mėn. – 1 339,53 tūkst. t vidutinio 4,46 proc. riebumo ir 3,53 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ gruodžio mėn. – 1 339,53 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ gruodžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,1 proc. arba 0,85 tūkst. t. Per 2023 m. gruodžio mėn. buvo supirkta 108,57 tūkst. t pieno arba 4,2 proc. daugiau nei 2023 m. lapkričio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. gruodžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. gruodžio mėn., sumažėjo 14,3 proc. ir sudarė 329,75 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina, 2023 m. gruodžio mėnesį palyginus su 2023 m. lapkričio mėn., padidėjo 4,6 proc.

2023 m. gruodžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  • Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  • 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).

  • Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  • 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

 

  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

 

2023 m. lapkričio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

 

  • žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  • 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

 

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. gruodžio mėnesį vidutinė natūralaus (4,41 proc. riebumo ir 3,54 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginus su 2023 m. lapkričio mėn., padidėjo 4,0 proc. ir siekė 436,62 Eur, o, palyginus su 2022 m. gruodžio mėn., ji buvo 14,3 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. gruodžio mėnesį už natūralų pieną (4,37 proc. riebumo ir 3,61 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 473,54 Eur už t. Palyginus su 2023 m. lapkričio mėn., ši pieno kaina padidėjo 3,2 proc. (2022  m. gruodžio mėn. ji buvo 547,97 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. gruodžio mėn., palyginus su 2023 m. lapkričio mėn., padidėjo 3,7 proc. ir buvo 354,31 Eur/t Eur už t (2022 m. gruodžio mėn. – 407,64  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. gruodžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 466,1 Eur už toną ir, palyginus su 2022 m. gruodžio mėn., buvo 116,4 Eur/t arba 20,0 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 383,5 Eur/t, Lenkijoje – 494,4 Eur/t, Estijoje – 426,9 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. gruodžio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 99,8 Eur/t arba 25,0 proc., Lenkijoje kaina sumažėjo 99,5 Eur/t arba 16,8 proc., Estijoje kaina sumažėjo 117,3 Eur/t arba 21,6 proc.

2023 m. gruodžio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ES -27 žaliavinio pieno vidutinė svertinė mėnesio kaina, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ gruodžio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 1122,43 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,7 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 0,85 tūkst. t arba 0,1 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 217,96 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ gruodžio mėn., sumažėjo 16,47 tūkst. t arba 7,0 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2024 m. sausio 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 35,7 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,3 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 35,7 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,3 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,1 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,6 proc. karvių. Daugiau kaip ketvirtadalis karvių – 28,0 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio ─ gruodžio mėn., proc.

 

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ gruodžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 4,1 proc., gamintojų skaičius – 10,1 proc., pieno pardavimas pakito nežymiai – padidėjo 0,1 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno pardavimai mažėjo iš ūkių, laikančių 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ gruodžio mėn. padidėjo 5,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 10,0 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,7 proc. – nuo 1100,28 tūkst. t (2022 m. sausio ─ gruodžio mėn.) iki 1107,93 tūkst. t (2023 m. sausio ─ gruodžio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje buvo įregistruota 213,51 tūkst. pieninių veislių karvių – 4,0 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,94 tūkst. gamintojų, kurie laiko 205,53 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ gruodžio mėn.

 

Savivaldybės Gamintojų, tiekusių pieną, skaičius Parduotas pienas (t) su natūraliu riebumu Vidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav. 21 12 477,12 1 347
Alytaus r. sav. 682 27 327,54 4 904
Anykščių r. sav. 209 19 408,79 3 175
Birštono sav. 15 261,47 142
Biržų r. sav. 397 29 530,74 5 105
Druskininkų sav. 31 414,49 134
Elektrėnų sav. 42 774,42 211
Ignalinos r. sav. 43 5 117,58 1 000
Jonavos r. sav. 33 17 626,92 2 074
Joniškio r. sav. 39 26 555,88 3 766
Jurbarko r. sav. 524 27 077,15 4 985
Kaišiadorių r. sav. 106 3 162,58 832
Kalvarijos sav. 220 23 061,10 3 290
Kauno r. sav. 72 35 255,89 4 256
Kauno m. sav. 1 0,83 0
Kazlų Rūdos sav. 79 12 181,67 1 747
Kelmės r. sav. 890 42 465,90 7 652
Klaipėdos m. sav. 123 20 263,41 3 078
Kretingos r. sav. 121 13 211,99 1 938
Kupiškio r. sav. 286 17 453,00 3 084
Kėdainių r. sav. 113 47 675,75 5 937
Lazdijų r. sav. 531 21 818,45 3 569
Marijampolės r. 218 43 765,77 5 269
Mažeikių r. sav. 192 17 529,91 3 055
Molėtų r. sav. 179 6 413,44 1 365
Pagėgių sav. 301 42 802,56 6 802
Pakruojo r. sav. 30 73 651,53 8 525
Panevėžio r. sav. 122 55 838,73 7 233
Pasvalio r. sav. 191 70 818,02 9 669
Plungės r. sav. 322 40 772,22 6 144
Prienų r. sav. 324 15 684,73 3 131
Radviliškio r. sav. 224 42 057,41 6 194
Raseinių r. sav. 620 33 953,91 6 404
Rietavo sav. 165 15 560,17 2 329
Rokiškio r. sav. 172 13 352,96 2 620
Skuodo r. sav. 454 52 085,98 7 930
Tauragės r. sav. 591 43 192,85 7 217
Telšių r. sav. 546 55 174,33 9 018
Trakų r. sav. 44 1 215,22 270
Ukmergės r. sav. 181 11 028,46 2 060
Utenos r. sav. 161 15 952,00 2 780
Varėnos r. sav. 72 1 085,22 300
Vilkaviškio r. sav. 607 19 887,17 4 147
Vilniaus r. sav. 24 2 220,92 351
Zarasų r. sav. 105 3 498,74 757
Šakių r. sav. 320 88 156,19 10 528
Šalčininkų r. sav. 109 3 362,06 662
Šiaulių r. sav. 103 32 426,83 4 273
Šilalės r. sav. 1 193 81 233,20 13 865
Šilutės r. sav. 690 48 127,76 9 149
Širvintų r. sav. 87 1 644,59 462
Švenčionių r. sav. 18 4 768,20 790
Iš viso 12 943 1 340 383,72 205 525