VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ rugpjūčio mėn. iš 12 813 pieno gamintojų supirko 885,33 tūkst. t vidutinio 4,04 proc. riebumo ir 3,31 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ rugpjūčio mėn. – 904,87 tūkst. t vidutinio 4,00 proc. riebumo ir 3,31 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ rugpjūčio mėn. – 884,23 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ rugpjūčio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,2 proc., arba 19,54 tūkst. t. Per 2023 m. rugpjūčio mėn. buvo supirkta 128,76 tūkst. t pieno arba 1,6 proc. daugiau nei 2023 m. liepos mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. rugpjūčio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. rugpjūčio mėn., sumažėjo 34,2 proc. ir sudarė 282,75 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina 2023 m. rugpjūčio mėnesį, palyginti su 2023 m. liepos mėn., sumažėjo 0,7 proc.

2023 m. rugpjūčio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2023 m. rugpjūčio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10)

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. rugpjūčio mėnesį vidutinė natūralaus (4,04 proc. riebumo ir 3,31 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginus su 2023 m. liepos mėn., sumažėjo 0,7 proc. ir siekė 338,68 Eur, o, palyginus su 2022 m. rugpjūčio mėn., ji buvo 33,8 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. rugpjūčio mėnesį už natūralų pieną (4,10 proc. riebumo ir 3,39 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 387,52 Eur už t. Palyginus su 2023 m. birželio mėn., ši pieno kaina sumažėjo 0,4 proc. (2022  m. rugpjūčio mėn. ji buvo 568,59 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2023 m. birželio mėn., sumažėjo 0,5 proc. ir buvo 315,15 Eur/t Eur už t (2022 m. rugpjūčio mėn. – 467,00  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. rugpjūčio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 436,50 Eur/t ir, palyginus su 2022 m. rugpjūčio mėn., buvo 87,20 Eur/t arba 16,7 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 360,00 Eur/t, Lenkijoje – 417,20 Eur/t, Estijoje – 397,30 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. rugpjūčio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 137,70 Eur/t arba 27,7 proc., Lenkijoje kaina sumažėjo 91,60 Eur/t arba 18,0 proc., Estijoje kaina sumažėjo 82,90 Eur/t arba 17,3 proc.

2023 m. rugpjūčio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ rugpjūčio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 885,33 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 84,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 0,29 tūkst. t arba 0,04 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 140,90 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ rugpjūčio mėn., sumažėjo 19,83 tūkst. t arba 12,3 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 35,6 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,2 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 36,2 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 21,0 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,5 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,5 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,1 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 26,9 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio ─ rugpjūčio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ rugpjūčio mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,0 proc., gamintojų skaičius – 10,2 proc., pieno pardavimas – 2,2 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno pardavimai mažėjo iš visų ūkių grupių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ rugpjūčio mėn. sumažėjo 7,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 11,7 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,6 proc. – nuo 750,14  tūkst. t (2022 m. sausio ─ rugpjūčio mėn.) iki 745,80 tūkst. t (2023 m. sausio ─ rugpjūčio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 221,798 tūkst. pieninių veislių karvių – 3,4 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,81 tūkst. gamintojų, kurie laiko 207,57 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ rugpjūčio mėn.

SavivaldybėsGamintojų, tiekusių pieną, skaičiusParduotas pienas (kg) su natūraliu riebumuVidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav.218 366,761 343
Alytaus r. sav.67518 440,064 980
Anykščių r. sav.20812 586,743 223
Birštono sav.13165,37120
Biržų r. sav.39519 773,475 181
Druskininkų sav.31290,19136
Elektrėnų sav.42536,86214
Ignalinos r. sav.423 393,661 001
Jonavos r. sav.3311 536,462 085
Joniškio r. sav.3817 613,723 770
Jurbarko r. sav.52217 602,555 108
Kaišiadorių r. sav.1062 076,03851
Kalvarijos sav.21915 521,703 345
Kauno r. sav.7223 757,204 272
Kazlų Rūdos sav.798 098,861 737
Kelmės r. sav.88627 821,487 801
Klaipėdos r. sav.12213 619,923 100
Kretingos r. sav.1218 885,881 979
Kupiškio r. sav.28011 673,313 146
Kėdainių r. sav.11331 670,385 952
Lazdijų r. sav.52214 732,583 611
Marijampolės r.21628 859,715 294
Mažeikių r. sav.19111 663,213 099
Molėtų r. sav.1784 245,371 385
Pagėgių sav.29528 509,086 796
Pakruojo r. sav.3049 472,048 550
Panevėžio r. sav.12036 933,427 281
Pasvalio r. sav.18843 191,749 653
Plungės r. sav.31727 247,366 223
Prienų r. sav.31810 878,573 243
Radviliškio r. sav.22227 270,136 233
Raseinių r. sav.61422 383,226 528
Rietavo sav.16510 319,652 374
Rokiškio r. sav.1718 813,462 636
Skuodo r. sav.44834 420,147 977
Tauragės r. sav.58428 654,487 311
Telšių r. sav.54136 340,639 060
Trakų r. sav.44801,83278
Ukmergės r. sav.1757 277,582 084
Utenos r. sav.16110 745,182 827
Varėnos r. sav.70758,83316
Vilkaviškio r. sav.60313 345,664 275
Vilniaus r. sav.231 481,54335
Zarasų r. sav.1042 372,23789
Šakių r. sav.31858 794,2010 609
Šalčininkų r. sav.1082 321,37662
Šiaulių r. sav.10021 555,224 368
Šilalės r. sav.1 17952 630,8413 939
Šilutės r. sav.68631 682,539 245
Širvintų r. sav.861 065,21465
Švenčionių r. sav.183 130,80779
Iš viso12 813885 328,38207 569