Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–balandžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–balandžio mėn. iš 15 364 pieno gamintojų supirko 391,50 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–balandžio mėn. – 399,01 tūkst. t vidutinio 4,26 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–balandžio mėn. – 397,35 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–balandžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,9 proc., arba 7,51 tūkst. t. Per 2020 m. balandžio mėn. buvo supirkta 100,55 tūkst. t pieno.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. balandžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. balandžio mėn., padidėjo 12,3 proc. ir sudarė 252,8 Eur/t. Palyginus su 2021 m. kovo mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 0,8 proc. didesnė.

2021 m. balandžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. balandžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2021 m. balandžio mėn. vidutinė natūralaus (4,28 proc. riebumo ir 3,38 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų kovo mėn., sumažėjo 0,7 proc. ir siekė 318,6 Eur, o, palyginti su 2020 m. balandžio mėn., ji buvo 13,0 proc. didesnė. Šių metų kovo mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia imant nuo 2020 m. balandžio mėn. iki 2021 m. balandžio mėn.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. balandžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 351,1 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. balandžio mėn., buvo 5,1 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 303,0 Eur/t, Lenkijoje – 332,7 Eur/t, Estijoje – 310,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. balandžio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 6,7 proc., Lenkijoje padidėjo 10,4 proc., Estijoje padidėjo 3,3 proc.

2021 m. balandžio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–balandžio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 323,96 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,7 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 1,55 tūkst. t, arba 0,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 67,54 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–balandžio mėn., sumažėjo 9,06 tūkst. t, arba 11,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. balandžio 30 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 35,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,8 proc. Didžiausią dalį pieno – 39,4 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,6 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,0 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,6 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,7 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2021 m. balandžio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–balandžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,9 proc., gamintojų skaičius – 9,9 proc., pieno pardavimas – 1,9 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–balandžio mėn. sumažėjo 13,6 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 5,5 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,5 proc. – nuo 335,42 tūkst. t (2020 m. sausio–balandžio mėn.) iki 391,50 tūkst. t (2021 m. sausio–balandžio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. gegužės 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 236,16 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,8 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 15,36 tūkst. gamintojų, kurie laiko 211,76 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2021 m. sausio–balandžio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.243 476,321 324
Alytaus r. sav.8118 190,495 199
Anykščių r. sav.2675 916,993 532
Birštono sav.17183,95149
Biržų r. sav.4949 167,855 594
Druskininkų sav.48161,56168
Elektrėnų sav.51221,01247
Ignalinos r. sav.531 481,501 015
Jonavos r. sav.355 192,982 163
Joniškio r. sav.596 452,873 537
Jurbarko r. sav.6007 880,065 719
Kaišiadorių r. sav.1361 035,67994
Kalvarijos sav.2636 937,523 553
Kauno m. sav.16,057
Kauno r. sav.9310 449,644 147
Kazlų Rūdos sav.1053 749,151 701
Kelmės r. sav.1 02611 430,428 390
Klaipėdos r. sav.1385 813,363 213
Kretingos r. sav.1594 165,422 288
Kupiškio r. sav.3725 643,583 487
Kėdainių r. sav.15215 606,665 924
Lazdijų r. sav.5994 298,702 995
Marijampolės r.26813 960,455 601
Mažeikių r. sav.2355 451,193 535
Molėtų r. sav.2321 910,761 515
Pagėgių sav.31812 112,616 687
Pakruojo r. sav.3421 478,027 913
Panevėžio r. sav.15116 831,327 243
Pasvalio r. sav.21917 551,507 222
Plungės r. sav.35412 231,226 515
Prienų r. sav.4135 193,433 554
Radviliškio r. sav.30512 774,536 571
Raseinių r. sav.74310 856,367 294
Rietavo sav.1764 995,972 615
Rokiškio r. sav.2354 734,952 936
Skuodo r. sav.52015 118,578 116
Tauragės r. sav.68312 870,687 935
Telšių r. sav.58814 702,328 639
Trakų r. sav.63491,84363
Ukmergės r. sav.2162 991,252 062
Utenos r. sav.1894 611,052 901
Varėnos r. sav.95610,82484
Vilkaviškio r. sav.7606 763,924 985
Vilniaus r. sav.37588,05355
Zarasų r. sav.1311 326,701 030
Šakių r. sav.40827 077,5810 244
Šalčininkų r. sav.1501 071,17668
Šiaulių r. sav.13910 206,544 500
Šilalės r. sav.1 29120 765,3413 779
Šilutės r. sav.77012 684,609 915
Širvintų r. sav.113597,89510
Švenčionių r. sav.251 477,37729
Iš viso15 364391 499,71211 762