Pieno sektorius Lietuvoje yra ne tik prioritetinė žemės ūkio šaka, jis taip pat yra svarbus ir kaimo vietovių gyventojų užimtumui didinti. Daug metų gyvulininkystės sektoriui susiduriant su tokiais sunkumais, kaip pieno kainų nestabilumas, Rusijos pieno gaminių embargas, stichinės nelaimės ir pan., Žemės ūkio ministerija, siekdama palaikyti pieno gamintojų pajamas, kasmet vykdo paramos už pieną ir (arba) pienines karves tam tikrų paramos priemonių įgyvendinimą. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, dalyvaudamas paramos už pieną ir (arba) pienines karves priemonių administravime, naudodamasis Tiesioginių išmokų už pieną informacine sistema, apskaičiuoja paramos sumas paramų gavėjams ir informaciją apie apskaičiuotas paramų sumas perduoda Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri vykdo paramų sumų mokėjimus.

ADMINISTRUOJAMA (AKTUALI) PARAMA

2018 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖ PARAMA UŽ PIENĄ

 • 2018 m. parama mokama nuo 2018 m. rugsėjo 17 d.
 • 2018 m. paramos dydis – 14 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.
 • Parama mokama pieno gamintojams, atitinkantiems reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 3D-625 „Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklėse.

Laisvos formos prašymai dėl paramos skyrimo arba patikslinimo teikiami:

 • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, arba el. p. pagalba@vic.lt.
 • iki 2019 m. gegužės 31 d.
 • paveldėjimo atveju – iki 2021 m. gegužės 31 d. Įpėdinis, teikdamas prašymą, taip pat privalo pridėti paveldėjimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu yra keli įpėdiniai, turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui.

2017 METŲ SUSIETOJI PARAMA UŽ PIENINES KARVES

 • 2017 m. parama mokama nuo 2017 m. spalio mėnesio – 70 proc. paramos sumos, likusi dalis – 30 proc. mokama nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.
 • 2017 m. paramos dydis – 101,67 Eur už pieninę karvę.
 • Parama mokama už valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu Ūkinių gyvūnų registre nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. registruotų pieninių karvių aritmetinį vidurkį, t. y. pieninių karvių aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas imant kiekvieno mėnesio paskutinės dienos pieninių karvių skaičių.
 • Parama mokama valdos valdytojams, atitinkantiems reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklėse.

Laisvos formos prašymai dėl paramos skyrimo arba patikslinimo teikiami:

 • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, arba el. p. pagalba@vic.lt.
 • iki 2018 m. liepos 15 d.

2017 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖ PARAMA UŽ PIENĄ

 • 2017 m. parama mokama nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
 • 2017 m. paramos dydis – 15,30 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.
 • Parama mokama pieno gamintojams, atitinkantiems reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 3D-527 „Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklėse.

Laisvos formos prašymai dėl paramos skyrimo arba patikslinimo teikiami:

 • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, arba el. p. pagalba@vic.lt.
 • iki 2018 m. gegužės 31 d.
 • paveldėjimo atveju – iki 2020 m. gegužės 31 d. Įpėdinis, teikdamas prašymą, taip pat privalo pridėti paveldėjimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu yra keli įpėdiniai, turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui.

2016 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖ PARAMA UŽ PIENĄ

 • 2016 m. parama mokama nuo 2016 m. birželio 27 d.
 • 2016 m. paramos dydis – 15,70 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.
 • Parama mokama pieno gamintojams, atitinkantiems reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 3D-373 „Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklėse.

Laisvos formos prašymai dėl paramos skyrimo arba patikslinimo teikiami:

 • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, arba el. p. pagalba@vic.lt.
 • iki 2017 m. gegužės 31 d.
 • paveldėjimo atveju – iki 2019 m. gegužės 31 d. Įpėdinis, teikdamas prašymą, taip pat privalo pridėti paveldėjimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu yra keli įpėdiniai, turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui.

<< atgal