* lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.

** lyginant 2018 m. sausio mėn.  su 2017 m. sausio mėn.

*** angusų, aubrakų, galovėjų, hailandų, holsteinų, limuzinų, šarolė, sementalio veislių.

 

Pastabos:

Kainos turgavietėse registruojamos iki einamojo mėnesio 14 d.

Turgavietėje registruojama pirminė, pardavėjo prašoma kaina (be nuolaidų).

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė G. Žižiūnaitė, tel. (8 37) 39 70 78

2018-01-19 Ūkinių gyvūnų ir javų vidutinės kainos Lietuvos turgavietėse 2017–2018 m. sausio mėn. pradžioje EUR/mat. vnt.