Pastabos:
1 – pateikiami įmonių, kurių žuvų perdirbimo viekla yra pagrindinė, duomenys;
2 – lyginant 2016 m. duomenis su 2015 m. duomenimis;

Pagal (ŽŪIKVC) ŽŪMPRIS duomenis parengė A. Linauskas, tel. (8 37) 397 076
2017-09-29 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių1 pajamos už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos pajamos 2015 m. – 2016 m. tūkst. EUR