* lyginant 2018 m. vasario mėn. su sausio mėn.

** lyginant 2018 m. vasario mėn. su 2017 m. vasario mėn.

*** angusų, aubrakų, galovėjų, hailendų, holšteinų, limuzinų, šarolė, simentalų veislių.

**** patikslinti duomenys

Pastabos:

Kainos turgavietėse registruojamos iki einamojo mėnesio 14 d.

Turgavietėje registruojama pirminė, pardavėjo prašoma kaina (be nuolaidų).

 

 

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė G. Žižiūnaitė, tel. (8 37) 39 70 78

2018-02-20 Ūkinių gyvūnų ir javų vidutinės kainos Lietuvos turgavietėse 2017–2018 m. vasario mėn. pradžioje EUR/mat. vnt.