Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2018 m. kovo viduryje (11 savaitę (03 12–18) kviečius supirko vidutiniškai po 161,14 EUR/t – 0,87 proc. didesne kaina negu prieš mėnesį (7 savaitę (02 12–18). Pašarinių miežių (II klasės) supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 3,5 proc. (iki 150,93 EUR/t), o kvietrugių – 7,89 proc. (iki 140,23 EUR/t).
Tačiau rapsų vidutinė supirkimo kaina šių metų kovo mėnesio viduryje sudarė 358,64 EUR/t ir, palyginti su prieš mėnesį buvusia kaina, sumažėjo 2,79 proc.

2018-03-26 Lietuvoje 2018 m. kovo mėnesio viduryje padidėjo grūdų supirkimo kainos