Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse superkamų kviečių vidutinė supirkimo kaina šių metų balandžio pradžioje (14 savaitę (04 02–08), palyginti su prieš mėnesį (10 savaitę (03 05–11) buvusia kaina, sumažėjo 0,66 proc. (iki 163,39 EUR/t). Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 0,18 proc. (iki 141,28 EUR/t), o rapsų – 7,36 proc. (iki 341,34 EUR/t).
Tik kvietrugių vidutinė supirkimo kaina 2018 m. balandžio pradžioje sudarė 140,52 EUR/t ir, palyginti su prieš mėnesį buvusia kaina, padidėjo 2,92 proc.

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-04-16 Lietuvos grūdų ir rapsų supirkimo kainos 2018 m. balandžio pradžioje buvo mažesnės negu prieš mėnesį