2017 m. Lietuvos perdirbimo pramonės įmonėse viso buvo pagaminta 122,1 tūkst. t. žuvies produktų, 0,9 proc. daugiau nei 2016 m. Perdirbtų produktų vertė 2017 m. sudarė 707,3 mln. Eur. (13,2 proc. daugiau nei 2016 m.). Šiai produkcijai pagaminti buvo sunaudota 109,9 tūkst. t. žuvų žaliavos, kurios vertė sudarė 427,8 mln. Eur.
2017 m. iš visos pagamintos produkcijos 16,8 tūkst. t. (13,8 proc.) buvo pagamintą pagal paslaugą užsakovo įmonei, iš užsakovo žaliavų. Tai yra 28,3 proc. daugiau nei 2016 m.
Nemaistinės produkcijos per ataskaitinį laikotarpį buvo pagaminta 19 tūkst. t – 2,8 proc. mažiau nei 2016 m.

Didžiausia dalis bendroje Lietuvos žuvininkystės produktų gamyboje 2017 m. teko rūkytiems žuvies produktams – 32,1 proc., kai 2016 m. rūkytos žuvies (įskaitant filė) produktai bendrojoje produkcijoje sudarė 30,1 proc. Surimi produktai 2017 m. sudarė 30,3% Lietuvoje pagamintos žuvininkystės produkcijos, 1,1 proc. punktu daugiau nei 2016 m. Šiek tiek mažiau – 14,2 proc. sudarė sušaldyta žuvų filė – 1,6 proc. punkto mažiau nei 2016 m. Žuvys sveikos, arba supjaustytos į gabalus (bet nemaltos) 2017 m. bendrame pagamintos produkcijos kiekyje sudarė 6,7 proc., – 0,3 proc. mažiau nei 2016 m. Tuo tarpu sušaldytos žuvys (išskyrus filė ir kitą žuvų mėsą) bendrame pagamintos produkcijos kiekyje 2017 m. sudarė po 1,3 proc., 2016 m. – 2,5 proc.
2017 m. Lietuvoje pagal perdirbtų žuvų rūšį, daugiausia produktų pagaminta iš lašišos – 36,5 proc. visos produkcijos, 2,3 proc. punkto daugiau nei 2016 m. 64,3 proc. Lašišos 2017 m. buvo rūkoma, 13,8 proc. sušaldoma kaip filė ar kita žuvų mėsa (malta arba nemalta).
2017 m. 30,3 proc. visos perdirbtos produkcijos pagal žuvies rūšį sudarė surimi produktai, 1,1 proc. punkto daugiau nei 2016 m.
2017 m. silkių perdirbimas sudarė 12 proc. visos perdirbtos žuvies produkcijos (2016 m. – 13,3 proc.), iš kurių 41,6 proc. konservuojamos (kaip sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos), o 31,5 proc. kaip filė sūdoma arba užpilama sūrymu.

Gėlavandenių žuvų perdirbimas Lietuvoje, palyginus su visa pagaminama produkcija, 2017 m. užėmė nežymią dalį: karšiai – 0,3 proc., karpiai – 0,1 proc., o kitos gėlavandenės žuvys – 0,5 proc.

Pagal (ŽŪIKVC) ŽŪMPRIS duomenis parengė A. Linauskas, tel. (8 37) 397 076

2018-04-20 Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagaminta produkcija pagal gamybos ir žuvų tipą 2017 m.