2017 m. Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbo 5 041 darbuotojų, iš kurių 67,9 proc. (3 425) sudarė moterys. Palyginus su praėjusiais metais, 2017 m. darbuotojų skaičius sumažėjo 6 proc., kai tuo tarpu 2015-2016 m. laikotarpiu darbuotojų skaičius sumažėjo 5,4 proc., o 2014-2015 m. – 7,2 proc. Tuo tarpu darbuotojų struktūra pagal lyti išliko beveik nepakitusi: 2017 m., palyginus su 2013 m. Lietuvos žuvų perdirbimo pramonėje dirbančių moterų dalis tarp visų darbuotojų padidėjo 1,9 proc. punktu ir sudarė 67,9 proc. visų perdirbimo sektoriuje dirbančių darbuotojų.
Žuvų perdirbimo įmonės dirbančių darbuotojų dirbtų valandų skaičius 2017 m., palyginus su 2016 m., sumažėjo 7,2 proc., ir sudarė 7 799,3 tūkst. val. Iš jų 67,2 proc., arba 5 240,1 tūkst. val. dirbo moterys. Tuo tarpu 2015-2016 ir 2014-2015 laikotarpiais žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbančių darbuotojų dirbtų valandų skaičius sumažėjo atitinkamai 1,2 ir 4,6 proc.

Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonių vidutinis metinis dirbtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui 2017 m. siekė 1 547 val. per metus vienam darbuotojui – 21 val. (1,3 proc.) mažiau negu 2016 m.

Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbančių darbuotojų vidutinis amžius 2013– 2017 m. didėjo. Darbuotojų, kurių amžius virš 65 metų, skaičius 2017 m., palyginus su 2013 m. padidėjo 85,2 proc. ir sudarė 50 darbuotojų, iš kurių 26 buvo moterys. 50-64 m. amžiaus darbuotojų skaičius 2017 m., palyginus su 2013 m., padidėjo 41 proc. ir sudarė 1 592 darbuotojų – 31,6 proc. visų žuvų perdirbimo segmento darbuotojų. Tuo tarpu 24-49 m. amžiaus darbuotojų skaičius 2017 m., palyginus su 2013 m. sumažėjo 0,4 proc. Šiai amžiaus kategorijai priklauso didžiausia dalis (57,8 proc.) visos dirbančios populiacijos.

Pagal (ŽŪIKVC) ŽŪMPRIS duomenis parengė A. Linauskas, tel. (8 37) 397 076

2018-04-27 Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbančių darbuotojų vidutinis skaičius ir dirbtos valandos 2013 – 2017 m.