Pašariniai miežiai (II klasės) Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2018 m. 16 savaitę (04 16–22) buvo superkami vidutiniškai po 140,22 EUR/t ir, palyginti su 12 savaitę (03 19–25) buvusia kaina, atpigo 5,43 proc, kvietrugiai – 0,4 proc. (iki 142,95 EUR/t). Pupų vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 6,64 proc. (iki 175,34 EUR/t), o žirnių – 2,77 proc. (iki 160,75 EUR/t).
Rapsų vidutinė supirkimo kaina 16 savaitę, palyginti su prieš mėnesį buvusia kaina, padidėjo 5,3 proc. (iki 351,96 EUR/t), o kviečių – 0,81 proc. (iki 164,08 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-04-30 Lietuvoje 2018 m. balandžio antroje pusėje pašarinių miežių ir ankštinių augalų grūdų supirkimo kainos sumažėjo, o rapsų – padidėjo