* lyginant 2018 m. gegužės mėn. su balandžio mėn.

** lyginant 2018 m. gegužės mėn.  su 2017 m. gegužės mėn.

*** angusų, aubrakų, galovėjų, hailendų, holšteinų, limuzinų, šarolė, simentalų ir kt. veislių.

Pastabos:

Kainos turgavietėse registruojamos iki einamojo mėnesio 14 d.

Turgavietėje registruojama pirminė, pardavėjo prašoma kaina (be nuolaidų).

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Žižiūnaitė, tel. (8 37) 39 70 78

2018-05-18 Ūkinių gyvūnų ir javų vidutinės kainos Lietuvos turgavietėse 2017–2018 m. gegužės mėn. pradžioje EUR/mat. vnt.