Kviečiai grūdų supirkimo įmonėse šių metų 20 savaitę (05 14–20) buvo superkami vidutiniškai po 168,09 EUR/t ir, palyginti su kaina, buvusia balandžio antroje pusėje (16 savaitę (04 16–22), pabrango 2,40 proc., kvietrugiai – 2,56 proc. (iki 146,61 EUR/t).
Tačiau pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina 20 savaitę, palyginti su 16 savaite, sumažėjo 6,25 proc. (iki 137,31 EUR/t), rapsų – 2,58 proc. (iki 347,22 EUR/t).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-05-28 Lietuvoje 2018 m. gegužės antroje pusėje kviečių ir kvietrugių supirkimo kainos padidėjo, o kitų grūdų – sumažėjo