Kviečiai grūdų supirkimo įmonėse šių metų 22 savaitę (05 28–06 03) buvo superkami vidutiniškai po 170,21 EUR/t ir, palyginti su kaina, buvusia balandžio mėn. pabaigoje–gegužės mėn. pradžioje (18 savaitę (04 30–05 06), pabrango 5,14 proc. Kvietrugių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 0,24 proc. (iki 148,43 EUR/t).
Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina 22 savaitę, palyginti su 18 savaite, sumažėjo 1,93 proc. (iki 144,16 EUR/t), o rapsų – 1,76 proc. (iki 353,85 EUR/t).

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-06-11 Lietuvoje 2018 m. gegužės mėn. pabaigoje–birželio mėn. pradžioje kviečių ir kvietrugių supirkimo kainos padidėjo, pašarinių miežių ir rapsų – sumažėjo