ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų buvo supirkta* 396,66 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno, tai yra vos 0,1 proc. daugiau nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu. Šį skaičių sudaro iš ūkininkų ir šeimos ūkių supirkto žalio natūralaus riebumo pieno kiekis, kuris sumažėjo 1,6 proc. (iki 268,74 tūkst. t), ir iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių supirkto pieno kiekis, padidėjęs 4,2 proc. (iki 127,92 tūkst. t). Lietuvos pieno gamintojams 2018 m. sausio–balandžio mėn. už parduotą 1 t žalio natūralaus riebumo pieno buvo mokama vidutiniškai po 289,08 EUR, tai yra apie 0,5 proc. mažiau nei 2017 m. sausio–balandžio mėn. Ūkininkams ir šeimos ūkiams mokėta minėto pieno supirkimo kaina padidėjo vos 0,6 proc. (iki 264,00 EUR/t), o žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms – sumažėjo 3,2 proc. (iki 341,76 EUR/t).
2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos pieno supirkėjai iš Latvijos supirko 88,44 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno – ir tai 12,0 proc. daugiau nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, tačiau minėto pieno supirkimo kaina sumažėjo 6,9 proc. (iki 293,79 EUR/t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos pieno supirkėjai iš Estijos supirko 46,16 tūkst. t žalio natūralaus riebumo – 0,8 proc. daugiau nei 2017 m. sausio–balandžio mėn., o minėto pieno supirkimo kaina buvo 6,7 proc. mažesnė ir sudarė 306,33 EUR/t.
Šių metų sausio–balandžio mėn. Lietuvos pieno supirkėjai į Lenkiją pardavė 16,86 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno – tai 1,1 proc. daugiau nei 2017 m. sausio–balandžio mėn., tačiau vidutinė pardavimo kaina sumažėjo 15,0 proc. (iki 282,63 EUR/t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos pieno supirkėjai į Latviją pardavė 6,95 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno – tai apie 2,4 karto daugiau nei praėjusių metų sausio–balandžio mėn., bet vidutinė pardavimo kaina sumažėjo 11,1 proc. (iki 287,97 EUR/t).
* Į Lietuvos vidutinės svertinės supirkimo kainos ir bendro supirkimo kiekio apskaičiavimą įtraukta ir Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagaminto žalio pieno, skirto perdirbti įmonių viduje, vertė bei kiekis.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė I. Tiškevičienė, tel. (8 37) 39 78 08

2018-06-13 2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje supirkto žalio natūralaus riebumo pieno kiekis ir supirkimo kaina beveik nepakito