Žirniai Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse šių metų 24 savaitę (06 11–17) buvo superkami vidutiniškai po 172,06 EUR/t ir, palyginti su kaina, buvusia gegužės mėn. viduryje (20 savaitę (05 14–20), padidėjo 8,84 proc. Kviečių vidutinė supirkimo kaina minėtu laikotarpiu padidėjo 2,06 proc. (iki 170,74 EUR/t), pašarinių miežių (II klasės) – 0,82 proc. (iki 148,13 EUR/t), o rapsų – 0,12 proc. (iki 353,14 EUR/t).
Tik kvietrugių vidutinė supirkimo kaina 24 savaitę, palyginti su 20 savaite, sumažėjo 1,59 proc. (iki 144,28 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-06-25 Lietuvoje 2018 m. birželio antroje pusėje labiausiai padidėjo žirnių supirkimo kaina