Europos Sąjungos grūdų prekybos asociacijos (toliau – Coceral) 2018 m. birželio mėn. duomenimis, ES 2018 m. prognozuojamas 299,11 mln. t grūdų derlius, tai būtų 91 tūkst. t mažiau, palyginti su 2017 m. Pesimistiškiausios prognozės dėl sausros numa-tomos minkštiesiems kviečiams, mažesnis derlius prognozuojamas rugiams ir kvietrugiams, o miežių ir avižų derlius turėtų būti didesnis negu 2017 m.
Coceral naujausios prognozės duomenimis, ES šalyse 2018 m. minkštųjų kviečių derlius turėtų sudaryti 138,78 mln. t, tai 1,72 mln. t mažiau nei buvo prognozuota 2018 m. kovo mėn. ir 2,85 mln. t mažiau nei buvo 2017 m. Vokietijoje minkštųjų kviečių derliaus prognozė buvo sumažinta nuo 24,4 mln. t iki 23,3 mln. t, o iš Baltijos šalių – Lietuvoje – numatoma, kad minkštųjų kviečių derliaus gali sumažėti iki 3,1 mln. t.
Coceral tuo pačiu metu padidino kviečių ir miežių derliaus prognozes Prancūzijoje ir Ispanijoje. Prancūzijoje, didžiausioje ES kviečių augintojoje, 2018 m. kviečių derlius turėtų sudaryti 37,4 mln. t, tai būtų 0,8 mln. t daugiau, palyginti su 2017 m., o miežių derlius analizuojamu laikotarpiu turėtų sudaryti 12,4 mln. t, tai 0,2 mln. t daugiau nei 2017 m. 2018 m. minkštųjų kviečių derliaus prognozė Ispanijai padidinta 1,5 mln. t (iki 6,4 mln. t), o miežių – 2,1 mln. t (iki 9,5 mln. t).
Dėl reikšmingo miežių derliaus prognozės padidėjimo Ispanijoje jų derlius 2018 m. ES šalyse turėtų sudaryti 60,82 mln. t, tai būtų 0,5 mln. t daugiau nei buvo prognozuota 2018 m. kovo mėn. bei 2,68 mln. t daugiau, palyginti su 2017 m. Lenkijoje, kuri kai kuriuose regionuose, kaip ir kitos Baltijos šalyse, nukentėjo nuo sausros, kviečių ir miežių prognozė vis dėlto padidinta atitinkamai iki 11,04 mln. t ir 3,9 mln. t.
Prognozuotas kukurūzų derlius ES šalyse pagal Coceral buvo sumažintas nuo 61,8 mln. t iki 60,3 mln. t, o rapsų derliaus prognozė dėl nepalankių orų sumažinta 1 mln. t (iki 21 mln. t).

Šaltiniai: Coceral ir UkrAgroKonsalt
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-07-10 ES 2018 m. prognozuojamas mažesnis minkštųjų kviečių derlius