ES šalys 2020–2021 m. daugiausia kviečių eksportavo į Alžyrą, o miežių – į Kiniją

ES šalys (neįskaitant Didžiosios Britanijos) nuo 2020–2021 derliaus metų pradžios iki 2021 m. birželio 30 d. eksportavo 40,038 mln. t grūdų, tai 23,4 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu 2019–2020 derliaus metų laikotarpiu. Grūdų importas į ES šalis analizuojamu laikotarpiu sudarė

USDA padidino 2021–2022 m. kviečių ir kitų grūdų derliaus prognozę pasaulyje

JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2021 m. birželio mėn. prognozės duomenimis, 2021–2022 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su gegužės mėn. derliaus prognoze, padidinta 5,46 mln. t ir turėtų sudaryti 794,44 mln. t. Kviečių derliaus prognozė padidinta ES, Rusijoje ir Ukrainoje. ES šalyse

USDA 2021–2022 m. prognozuoja didesnį kviečių ir kitų grūdų derlių pasaulyje

JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2021 m. gegužės mėn. prognozės duomenimis, 2021–2022 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su 2020 –2021 m. derliaus prognoze, padidinta 12,88 mln. t ir turėtų sudaryti 788,98 mln. t. Tikimasi, kad didesnis kviečių derlius

Europoje 2021 m. prognozuojamas didesnis žieminių javų derlingumas nei 2020 m.

ES pasėlių derlingumo prognozių sistemos (toliau – MARS) 2021 m. kovo mėnesio duomenimis, 2021 m. pagrindinių žieminių javų derlingumas turėtų būti didesnis nei 2020 m. ES šiuo metu  žieminių pasėlių būklė vertinama patenkinamai, nepaisant šių metų vasario mėnesį pastebėtų šalnų.