Kviečiai Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse šių metų 29 savaitę (07 16–22) buvo superkami vidutiniškai po 160,21 EUR/t ir, palyginti su kaina, buvusia birželio mėn. viduryje (25 savaitę (06 18–24), sumažėjo 6,72 proc. Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina minėtu laikotarpiu sumažėjo 5,98 proc. (iki 143,53 EUR/t), žirnių – 2,24 proc. (iki 157,72 EUR/t).
Tik kvietrugių vidutinė supirkimo kaina 29 savaitę, palyginti su 25 savaite, padidėjo 0,4 proc. (iki 137,62 EUR/t).

ŠaltiniS: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-07-31 Lietuvoje 2018 m. liepos antroje pusėje sumažėjo kviečių ir pašarinių miežių supirkimo kaina