Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2018 m. 31 savaitę (07 30–08 05) kviečius supirko vidutiniškai po 168,67 EUR/t. Palyginti su kaina buvusia prieš mėnesį (27 savaitę (07 02–08), ji padidėjo 8,06 proc. ir buvo 13,02 proc. didesnė negu prieš metus (2017 m. 31 savaitę (07 31–08 06). Analizuojamu laikotarpiu pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 155,54 EUR/t – atitinkamai 4,18 proc. ir 17,85 proc. didesne kaina negu prieš mėnesį bei metus. Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 150,60 EUR/t – 5,86 proc. didesne kaina, palyginti su liepos pradžioje buvusia kaina, ir net 31,82 proc. brangiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu.
Tačiau rapsų vidutinė supirkimo kaina šių metų 31 savaitę buvo 4,68 proc. mažesnė negu prieš mėnesį bei 4,25 proc. mažesnė, palyginti su prieš metus buvusia kaina, ir sudarė 337,71 EUR/t. Vidutinėms grūdų ir rapsų supirkimo kainoms įtakos turi supirkimai pagal išankstines sutartis.
Grūdų supirkimo kainos didėja dėl sausros numatant mažesnį grūdų derlių. Nepalankios meteorologinės sąlygos vyrauja ir kitose ES šalyse. Iš ES šalių didžiausia maistinių kviečių supirkimo kaina buvo Belgijoje – šių metų 30 savaitę (07 23–29) ji sudarė 205,00 EUR/t. Pašariniai kviečiai ir miežiai didžiausiomis kainomis buvo superkami Olandijoje – atitinkamai po 215,00 EUR/t ir 219,00 EUR/t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G.Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-08-13 Lietuvoje grūdų supirkimo kainos didėja