* lyginant 2018 m. rugpjūčio mėn. su liepos mėn.
** lyginant 2018 m. rugpjūčio mėn. su 2017 m. rugpjūčio mėn.
*** angusų, aubrakų, galovėjų, hailendų, holšteinų, limuzinų, šarolė, simentalų ir kt. veislių.

Pastabos:
Kainos turgavietėse registruojamos iki einamojo mėnesio 14 d.
Turgavietėje registruojama pirminė, pardavėjo prašoma kaina (be nuolaidų).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Žižiūnaitė, tel. (8 37) 39 70 78

2018-08-20 Ūkinių gyvūnų ir javų vidutinės kainos Lietuvos turgavietėse 2017–2018 m. rugpjūčio mėn. pradžioje EUR/mat. vnt.