Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse šių metų 33 savaitę (08 13–19) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 174,25 EUR/t – 7,29 proc. didesne kaina, palyginti su prieš mėnesį (29 savaitę (07 16–22) buvusia kaina bei 18,53 proc. brangiau negu 2017 m. 33 savaitę (08 14–20). Rugiai šių metų 33 savaitę buvo superkami vidutiniškai po 153,05 EUR/t. Palyginti su prieš metus buvusia kaina, ji išaugo 36,72 proc. Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina šių metų viduryje sudarė 165,43 EUR/t ir buvo 12,73 proc. didesnė negu prieš mėnesį bei 36,54 proc. didesnė, palyginti su prieš metus analogišku laikotarpiu buvusia kaina, kvietrugių vidutinė supirkimo kaina padidėjo atitinkamai 13,91 proc. ir 37,32 proc. ir sudarė 158,03 EUR/t.
Rapsų vidutinė supirkimo kaina 2018 m. rugpjūčio mėn. viduryje sudarė 357,66 EUR/t ir buvo 3,07 proc. didesnė negu prieš mėnesį bei 0,95 proc. didesnė negu prieš metus analogišku laikotarpiu.
Šių metų grūdų derliaus kainos padidėjo dėl sausros prognozuojant trečdaliu mažesnį grūdų derlių.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-08-27 Lietuvoje šių metų rugpjūčio mėnesio viduryje grūdų supirkimo kainos padidėjo