ŽŪIKVC administruojamo Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, šių metų rugpjūčio 1 dienai Lietuvoje buvo įregistruota 269,41 tūkst. karvių – 5,0 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, o pienininkystės ūkių skaičius sumažėjo 12,5 proc. (iki 39,05 tūkst. vnt.). Šių metų rugpjūčio 1 d. duomenis, palyginti su 2017 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis, daugiausia Lietuvoje sumažėjo iki 5 karvių laikančių pienininkystės ūkių ir juose laikomų karvių skaičius: atitinkamai 13,8 proc. (iki 31,48 tūkst. vnt.) ir 12,7 proc. (iki 57,48 tūkst. vnt.). Ūkių, laikančių nuo 6 iki 20 karvių, skaičius sumažėjo 7,8 proc. (iki 5,27 tūkst. vnt.), o juose laikomų karvių skaičius buvo 6,1 proc. mažesnis (iš viso sudarė 53,65 tūkst. vnt.). Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2017 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis, pienininkystės ūkių, laikančių nuo 21 iki 100 karvių, skaičius sumažėjo 5,9 proc. (iki 2,03 tūkst. vnt.), o karvių skaičius juose – 5,4 proc. (iki 80,20 tūkst. vnt.). Minėtu laikotarpiu pienininkystės ūkių, laikančių daugiau nei 101 karvę, skaičius ir juose laikomų karvių skaičius padidėjo atitinkamai 2,6 proc. (iki 273 vnt.) ir 2,9 proc. (iki 78,08 tūkst. vnt.).
Šiemet nuo pavasario Lietuvoje užsibuvusi sausra pakoregavo pieno ūkių lūkesčius: dėl pašarų trūkumo ir sumažėjusių pieno supirkimo kainų, kai kurie pieno ūkiai nutraukė savo veiklą. ŽŪIKVC administruojamo Ūkinių gyvūnų registro gegužės 1 d. duomenimis, Lietuvoje buvo įregistruota 40,29 tūkst. vnt. pienininkystės ūkių, kuriuose buvo laikoma 272,49 tūkst. karvių, tačiau iki rugpjūčio 1 d. minėtų ūkių ir juose laikomų karvių skaičius sumenko atitinkamai 3,1 proc. (arba 1 244 ūkiais) bei 1,1 proc. (arba 3 079 karvėmis). Palyginti su praėjusiais metais, nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 1 d. pieno ūkių skaičius sumažėjo 2,6 proc., o karvių skaičius – 0,4 proc. Sausra turėjo įtakos ir natūralaus riebumo pieno supirkimo kainai: mažesni buvo pieno riebumo ir baltymingumo rodikliai. ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, šių metų birželio mėn. iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto natūralaus riebumo pieno vidutinis riebumas ir baltymingumas siekė atitinkamai 3,96 ir 3,18 proc., kai praėjusių metų birželį vidutinis supirkto natūralaus riebumo pieno riebumas sudarė 4,01 proc., vidutinis baltymingumas – 3,26 proc., o minėto pieno supirkimo kaina* sumažėjo nuo 267,74 EUR/t (2017 m. birželio mėn.) iki 255,90 EUR/t (2018 m. birželio mėn.). Panaši situacija susidarė ir šių metų liepą: palyginti su praėjusių metų liepos mėn., vidutinis supirkto natūralaus riebumo pieno riebumas sumažėjo nuo 3,99 proc. iki 3,96 proc., baltymingumas – nuo 3,21 proc. iki 3,18 proc., natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina* – nuo 278,73 EUR/t iki 257,72 EUR/t. ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, šių metų rugpjūčio mėn. vidutinė žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina Lietuvoje turėtų sudaryti apie 257,81 EUR/t – išliktų beveik tokia pati kaip ir liepos mėn.
* Į Lietuvos vidutinės svertinės supirkimo kainos ir bendro supirkimo kiekio apskaičiavimą įtraukta ir Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagaminto žalio pieno, skirto perdirbti įmonių viduje, vertė bei kiekis.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS, Ūkinių gyvūnų registras)
Parengė I. Tiškevičienė, tel. (8 37) 39 78 08

2018-08-29 2018 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis, Lietuvoje ir toliau iš pieno gamybos traukiasi pieno ūkiai