Šiais metais esant pašarinių grūdų paklausai, pašariniai kviečiai Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2018 m. rugsėjo antroje pusėje (38 savaitę (09 17–23) buvo superkami vidutiniškai po 171,87 EUR/t – 5,34 proc. didesne kaina, palyginti su prieš mėnesį (34 savaitę (08 20–26) buvusia kaina bei 49,34 proc. didesne kaina negu praėjusių metų analogišku laikotarpiu. Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo atitinkamai 7,33 proc. ir 39,92 proc. (iki 178,24 EUR/t), o rugių – atitinkamai 2,83 proc. ir 37,42 proc. (iki 160,82 EUR/t).
Rapsų vidutinė supirkimo kaina rugsėjo antroje pusėje, palyginti su rugpjūčio antra puse, sumažėjo 5,36 proc., bet buvo 8,16 proc. didesnė negu 2017 m. tuo pačiu metu ir sudarė 340,39 EUR/t.
Iš Europos Sąjungos šalių šių metų 37 savaitę (09 10–16) didžiausia maistinių kviečių kaina buvo Jungtinėje Karalystėje – 211,96 EUR/t, pašarinių kviečių ir miežių – Airijoje, atitinkmai 222,67 ir 223,67 EUR/t. Mažiausios pašarinių kviečių ir miežių kainos buvo Slovakijoje – atitinkamai 138,57 ir 137,69 EUR/t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-10-01 Lietuvoje 2018 m. rugsėjo antroje pusėje padidėjo pašarinių grūdų supirkimo kainos