2018 m. I pusm. Lietuvos perdirbimo pramonės įmonėse viso buvo pagaminta 66,3 tūkst. t. žuvies produktų, 0,5 proc. daugiau nei 2017 m. II pusm., bei 17,9 proc. daugiau nei prieš metus. Perdirbtų produktų vertė 2018 m. I pusm. sudarė 378,8 mln. Eur. (15,8 proc. daugiau nei 2017 m. I pusm.). Šiai produkcijai pagaminti 2018 m. I pusm. buvo sunaudota 58,3 tūkst. t. žuvų žaliavos, kurios vertė sudarė 225,8 mln. Eur.
Iš 2018 m. I pusm. visos pagamintos produkcijos 6,9 tūkst. t. (10,4 proc.) buvo pagamintą pagal paslaugą užsakovo įmonei, iš užsakovo žaliavų – 1 proc. mažiau nei 2017 m. I pusm.
Nemaistinės produkcijos per ataskaitinį laikotarpį buvo pagaminta 7,6 tūkst. t – 3,2 proc. daugiau nei 2017 m. I pusm., o jos vertė sudarė 2 mln. Eur.

Didžiausia dalis bendroje Lietuvos žuvininkystės produktų gamyboje 2018 m. I pusm. teko surimi produktams – 29,7 proc, kai 2017 m. I pusm. surimi produktai bendrojoje produkcijoje sudarė 32,1 proc. Rūkytos žuvys, įskaitant rūkytą žuvų filė, 2018 m. I pusm. sudarė 24,1% Lietuvoje pagamintos žuvininkystės produkcijos, 6,1 proc. punkto mažiau nei 2017 m. I pusm. Šiek tiek mažiau – 13,9% sudarė sušaldyta žuvų filė. Tai yra 0,8 proc. punkto daugiau nei 2017 m. I pusm. Žuvys sveikos, arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos 2018 m. I pusm. bendrame pagamintos produkcijos kiekyje sudarė po 5,2 proc., – 1,9 proc. mažiau nei 2017 m. I pusm. Tuo tarpu sušaldytos žuvys (išskyrus filė ir kitą žuvų mėsą) bendrame pagamintos produkcijos kiekyje 2018 m. I pusm. sudarė po 1,8 proc., panašiai tiek pat kiek 2017 m. I pusm.
2018 m. I pusm. Lietuvoje iš visų perdirbtų žuvų rūšių, daugiausia produktų pagaminta surimi produktų – 29,7 proc. visos produkcijos, 2,4 proc. punkto mažaiu nei 2017 m. I pusm. 2018 m. I pusm. 27 proc. visos perdirbtos produkcijos sudarė Lašiša, 6,7 proc. mažiau nei 2017 m. I pusm.

74 proc. visos Lietuvoje perdirbtos lašišos 2018 m. I pusm. rūkoma, 11 proc. sušaldoma kaip filė arba kita žuvų malta arba nemalta mėsa. 2018 m. I pusm. silkių perdirbta 10,6 proc. (2017 m. I pusm. – 12,6 proc.), iš kurių 40 proc. konservuojamos kaip sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos, ir 35 proc. vytinama, sūdoma arba užpilama sūrymu kaip žuvų filė.

Pagal (ŽŪIKVC) ŽŪMPRIS duomenis parengė A. Linauskas, tel. (8 37) 397 076

2018-10-19 Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagaminta produkcija pagal gamybos ir žuvų tipą 2018 m. I pusmetį