Pasėlių deklaravimo duomenys rodo, kad bulvių pasėliai ir toliau mažėja. 2017 m. ūkininkai deklaravo 11,29 proc. mažesnius bulvių pasėlių plotus nei 2016 m., atitinkamai 12 387,55 ha ir 13 964,70 ha. (2015 m. buvo deklaruota 15 577,86 ha, 2014 m. – 15 901,53 ha, 2013 m. –16 811,74 ha, 2012 m. – 19 650,17 ha). 2018 m., palyginti su 2017 m., plotai sumažėjo dar 12,62 proc., iki 10 824,31 ha. Bulvių pasėlių plotai sumažėjo net 49 Lietuvos savivaldybėse, o padidėjo tik Joniškio r. ir Kėdainių r. savivaldybėse. Didžiausi bulvių pasėlių plotai deklaruoti Šakių r. (894,13 ha, –4,43 proc.), Šilutės r. (671,59 ha, –14,93 proc.), Kėdainių r. (651,74 ha, +2,80 proc.), Panevėžio r. (527,00 ha, –8,49 proc.) ir Klaipėdos r. (449,11 ha, –13,25 proc.) savivaldybėse. Šiemet mažiausiai bulvių pasėlių plotų deklaruota Birštono (29,87 ha), Akmenės r. (38,84 ha), Pakruojo r. (39,46 ha) ir Rietavo (46,24 ha) savivaldybėse.
Daržovių pasėlių deklaruoti plotai didėjo keturis metus iš eilės (nuo 3 814,13 ha 2013 m. iki 5 431,23 ha 2016 m.). 2017 m., palyginti su 2016 m., plotai sumažėjo 11,87 proc., iki 4 786,37 ha. Tačiau 2018 m. vėl padidėjo 4,23 proc. arba 202,45 ha, iki 4 988,82 ha. Didžiausią įtaką tam turėjo 14,6 karto (115,83 ha ha, iki 124,32 ha) padidėjęs baltųjų ir juodųjų ridikų plotas. Pagrindinių lauko daržovių deklaruoti plotai kito įvairiai. Burokėlių plotas padidėjo 27,52 proc. (257,16 ha), iki 1 191,65 ha, svogūnų – 3,62 proc. (24,33 ha), iki 695,86ha. Morkų pasėlių plotai sumažėjo 5,34 proc. (34,97 ha), iki 620,07 ha, baltagūžių kopūstų – 1,64 proc. (9,76 ha), iki 586,8 ha.
Deklaruoti kaip kitos daržovės pasėliai sumažėjo 15,95 proc. arba 158,01 ha, iki 832,85 ha, kadangi jau ketvirtus metus deklaracijoje buvo galima nurodyti įvairias kitas auginamas daržoves. Iš jų didžiausi plotai deklaruoti krapų (188,16 ha), moliūgų (156,3 ha), česnakų (141,4 ha), baltųjų ir juodųjų ridikų (124,32 ha), salotų (82,8 ha).
Šiltnamių daržovių bendras plotas sumažėjo 5,09 proc, iki 84,27 ha. Pomidorų plotas sumažėjo 8,72 proc., iki 16,23 ha, agurkų – 0,22 proc., iki 58,88 ha, kitų šiltnamių daržovių – 23,67 proc., iki 9,16 ha.
Iš 51 Lietuvos rajonų savivaldybių daržovių pasėlių plotai padidėjo 26 savivaldybėse. Daugiausia daržovių pasėlių deklaruota Kėdainių (709,54 ha, –0,07 proc.), Šiaulių (413,35 ha, +10,04 proc.), Šakių (360,14 ha, –3,62 proc.), Panevėžio (266,64 ha, –16,77 proc.) ir Kaišiadorių (255,10 ha, +10,80 proc.) rajonų savivaldybėse. Iki 10 ha daržovių pasėlių buvo deklaruota Birštono, Rietavo, Lazdijų r., Akmenės r., Druskininkų ir Kupiškio r. savivaldybėse.
Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (toliau – LDAA), vienijančios prekinius bulvininkystės ir daržininkystės ūkius, narių 2018 m. deklaruoti bulvių pasėliai padidėjo 3,48 proc., o daržovių – 5,47 proc.
Palyginti su 2018 m., 2017 m. LDAA narių burokėlių pasėlių plotai padidėjo 15,74 proc., svogūnų – 10,05 proc., įvairių kitų auginamų daržovių – 8,28 proc. Tačiau morkų plotai sumažėjo 5,00 proc., kopūstų – 0,67 proc.,

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), LDAA
Parengė D. Reipienė, tel. (8 37) 39 74 49

2018-10-29 2018 m. Lietuvoje sumažėjo deklaruotų bulvių, bet padidėjo daržovių pasėlių plotai