Europos žemės ūkio technikos gamintojų asociacijos (CEMA) duomenimis, trisdešimtyje Europos šalių 2018 m. pirmąjį pusmetį buvo įregistruota 69 260 naujų traktorių, t. y. 5 proc. mažiau negu tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu. Traktorių pardavimų apimtys mažėjo pirmąjį 2018 m. ketvirtį, o antrajame išliko tokios pačios kaip 2017 m.
Vokietijoje ir Prancūzijoje analizuojamu laikotarpiu naujų traktorių įregistruota apie 12 proc., Austrijoje – 4 proc., Danijoje – 13 proc., Italijoje – 5 proc., o Ispanijoje – 9 proc. mažiau.
O Belgijoje 2018 m. pirmąjį pusmetį naujų traktorių buvo įregistruota net 19 proc., Nyderlanduose – 11 proc., o Didžiojoje Britanijoje ¬– 5 proc. daugiau negu per atitinkamą 2017 m. laikotarpį.
Pagrindinė traktorių pardavimų 2018 m. pirmąjį pusmetį mažėjimo priežastis – nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitę ES deginių emisijos reikalavimai, dėl kurių 2017 m. gruodžio mėn. gamintojai stengėsi įregistruoti kaip įmanoma daugiau traktorių.
Nors geriausi metų mėnesiai jau praėjo, nuotaikos žemės ūkio technikos rinkoje yra pozityvios. Europos žemės ūkio technikos gamintojų asociacijos (CEMA) duomenimis, per dvylika mėn. nuo 2017 m. liepos mėn. iki 2018 m. birželio mėn., Europoje įregistruotų naujų traktorių skaičius, palyginus su atitinkamu 2016–2017 m. laikotarpiu, padidėjo apie 10 proc.

Parengė R. Zinkevičius, tel. (8 37) 397 076

Europoje sumažėjo parduodamų traktorių